Rutina nije za mene, nije ni za vas

Gledala sam danas kako je rušiti teško. Naoko zabavno. Tamo se, sa Mostara, duž...

Ove šapice su kao rođene za mene. Razmišljam i boga mi, izgovaram dok okušam...

Dogovorile smo se da izblejimo kad god možemo. Meni je to korišćenje žargona nekako...

Postoje ljudi kojima vlastita čestitost ne pričinjiva nikakvo zadovoljstvo. To su oni što padaju...

Tu oko praznika silna se gizdavost nadvila nad našim glavama, ne da lošim mislima...

Prethodnih dana smo pisali o Fruškogorskom maratonu, čiji smo partneri, zajedno sa Coca-Colom, već nekoliko godina. Budući da smo znali i da je atmosfera...