Categories Promo

Već treću godinu sprovodi se projekat “Pregled za sve”, za rano otkrivanje raka kože

Događajem upriličenim u svrhu zahvalnosti medijima za podršku pruženu tokom protekle dve godine, zvanično je obeležen početak treće godine aktivnog sprovođenja društveno odgovornog projekta za rano otkrivanje raka kože „Pregled za sve“, koji sprovode Eucerin Srbija i Fond B 92, uz podršku Ministarstva zdravlja Republike Srbije i Udruženja dermatovenerologa Srbije.

Foto: Pr

„Kada je rak kože u pitanju pokazatalji su veoma alarmantni – melanom, najteži oblik raka kože,  jedno je od oboljenja za koje je u svetu zabeležen porast incidencije, a u Srbiji broj obolelih raste na godišnjem nivou za oko 6%. Dodatno, veoma je zabrinjavajući podatak da se u našoj zemlji samo 20% melanomskih promena otkrije na vreme, a rana dijagnostika je veoma važna jer su tada, u 90% slučajeva, potpuno izlečive. Ovi podaci obavezali su nas da, koliko je u našoj moći,  doprinesemo unapređenju mehanizama ranog otkrivanja ovog oboljenja, kao i da učinimo sve što možemo da informišemo građane o faktorima rizika i načinima prevencije“, rekla je Nada Miletić Nevajda, predstavnik Eucerin Srbija, i informisala prisutne novinare o rezultatima koji su postignuti tokom dve godine sprovođenja projekta: „
Kao što smo i najavili na konferenciji održanoj u aprilu 2015.godine, sve državne zdravstvene ustanove primarne i sekundarne zaštite u preko 40 gradova u Srbiji, dobile su digitalne i ručne dermoskope. Time je postignuta nacionalna pokrivenost ovim aparatima neophodnim za rano i preciznije dijagnostikovanje promena na koži.  Takođe, više od 80% dermatologa  iz cele Srbije prošlo je besplatnu edukaciju, osnovnog i naprednog nivoa,  iz oblasti dermoskopije. Zahvaljujući tome unapređen je nivo usluge koju pružaju naše zdravstvene ustanove i dermatolozi u većim gradovima, dok su u mnogim manjim gradovima dermatolozi po prvi put u mogućnosti da pruže vrhunsku zdravstvenu uslugu u ovoj oblasti. Uz sveobuhvatnu kampanju informisanja građana o važnosti odgovornog ponašanja na suncu, redovnih samopregleda kože i dermoskopskih pregleda, prema podacima iz dermatovenerološke prakse, povećan je i broj rano otkrivenih malignih promena na koži
.”

Foto: PR

U narednom periodu, fokus aktivnosti u okviru projekta “Pregled za sve”, biće na organizaciji besplatnih dermoskopskih pregleda za sve građane Srbije i informisanju građana, a pre svega  roditelja i dece, o važnosti i načinima zaštite kože od negativnih efekata UV zračenja, koje je kao najvažnije faktore rizika raka kože ozvaničila Svetska zdravstvena organizacija. Prošle godine, besplatne dermoskopske preglede prošlo je preko 1300 građana, a ove godine pregledi će biti organizovani ne samo u Beogradu (21. i 22.aprila), nego i u  Novom Sadu (23.maja) i Nišu (29.maja). Takođe, biće nastavljena i besplatna edukacija za dermatologe iz oblasti dermoskopije.

“Mi naravno ne možemo pregledati sve građane Srbije, ali verujemo da na taj način utičemo na one koji ne uspeju da se pregledaju tom prilikom, da odu na pregled kod svog dermatologa. Ove aktivnosti, sa druge strane, dale su nam bližu sliku o situaciji na terenu kada su u pitanju navike građana o boravku na suncu i zaštiti od sunca. Na besplatnim dermskopskim pregledima na Trgu Republike pregledano je 1091 osoba, kod 11% osoba otrkivena je sumnja na rak kože: 18 melanoma, 79 bazocelularnih karcinoma i 15 planocelularnih karcinoma, a 20% osoba je upućeno na redovne kontrole kod dermatologa zbog povišenog rizika za rak kože. Od pregledanih građana 46.2% ima pege od sunca, a 18% aktinične keratoze što su znaci oštećenja kože od sunca.  Kroz upitnike koje su tom prilikom popunili, ustanovili smo da se 96.8% sunča, a njih 78.5% intenzivno na godišnjim odmorima. Takođe, njih 64.8% neadekvatno koristi preparate za zaštitu od sunca, a 82.6% se ne štiti od sunca prilikom svakodnevnih aktivnosti na suncu. Analizom podataka iz kampanje Euromelanom za 2015. i 2016. godinu povećana je upotreba dermoskopije u okviru pregleda dermatologa sa 54.8% u 2014. na 82,5% u 2016. što je direktna posledica kampanje Pregled za sve u okviru koje su donirani dermoskopi državnim ustanovama.”, rekla je prof. dr Lidija Kandolf Sekulović, sekretar intersekcijskog odbora za melanom Srpskog lekarskog društva, sa  Klinike za kožne i polne bolesti Medicinskog  fakulteta VMA, inače član Stručnog saveta akcije “Pregled za sve”, čiji su članovi, eminentni dermatolozi iz vodećih zdravstvenih ustanova, na događaju u Mikser House održali prezentacije na temu prevencije raka kože.

Kliknite na sledeću stranu…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

TAKOĐE ZANIMLJIVO!

ESTETICA magazin

IDEJE ZA UREĐENJE DOMA