Categories Prevencija

Sajberuvce: Šta je ototoksičnost i koje je lekovi izazivaju?

Kao i svakog utorka, u saradnji sa portalom Sajberuvce, na našem portalu možete čitati tekst koji se bavi decom sa oštećenim sluhom, njihovim razvojem, edukacijom, zaštitom prava i uključivanjem u društvo. Prethodne tekstove pročitajte OVDE, a danas saznajte šta je to ototoksičnost.

Foto: Guliver/Thinkstock
Foto: Guliver/Thinkstock

Ototoksičnost se navodi kao jedan od osnovnih rizičnih faktora za nastanak oštećenja sluha kod dece. Ototoksičan znači “otrovan za uho” i odnosi se na lekove i preparate kod kojih je dokazano da mogu dovesti do oštećenja sluha.

Ototoksični efekat može izazvati oštećenje unutrašnjeg uha, slušnog nerva, pa čak i centra za sluh i ravnotežu.

Još uvek ne postoji način da se sa sigurnošću utvrdi da li je određeni lek odgovoran za oštećenje sluha kod deteta. Ipak, kod dece koja primaju ili su primala ototoksične lekove, bez obzira na postojanje rizika, dodatna provera sluha nije obavezna – ni kod nas, ni u svetu. Razlog za ovakav stav je nedovoljno validnih istraživanja čiji rezultati bi pokazali neophodnost uvođenja dodatnih testiranja.

Listu lekova koji se povezuju sa ototoksičnošću, kao i njene simptome pročitajte OVDE.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

TAKOĐE ZANIMLJIVO!

ESTETICA magazin

IDEJE ZA UREĐENJE DOMA