Categories Blog

Avatar Mileva

Kažu da je pravo značenje reči Avatar povezano sa inkarnacijom božanstva na zemlji u hinduizmu. No, Avatar u savremenom dobu je sasvim nešto … “Avatar Mileva”