Kristalna čistota

29/05/2013

Kristalna čistota i raskošno prelivanje poput opala bili su polazna tačka za kreiranje prolećnog looka 2013. Yves Saint Laurent Beauté