Vodopadi Iguasu

02/05/2009

E, bogami, ima malo prizora na ovoj našoj planeti koji bi se stvarno mogli smatrati čudesnim. Posebno ako dolaziš iz Evrope, koja s...