Categories Blog

Duda Alapača: To još nismo učili

U maniru prave požrtvovane majke-radilice domaćih zadataka, što je još jedna od pošasti današnjeg modernog vremena (jer ko je s nama ikada radio zadaću?!), upinjala sam se iz petnih žila da joj objasnim objasnim tu nesrećnu matematiku i apsolutne vrednosti celih brojeva.

Bebo, vidiš šta piše ovde… rastojanje tačke A do koordinatnog početka naziva se apsolutna vrednost celog broja A koju označavamo sa A. Sad mi odredi rastojanje tačaka A minus dva, Be pet i nula od koordinatnog početka.
Ali mama, to ne piše u knjizi… To nismo učili…
Kako ne piše kad piše… ?
Dobro… Mama…?
Molim…? – upitah iščekujući neko apsolutno pametno pitanje, vezano za gradivo, jelte.
Ti si u petoj deceniji. – reče moje dete.
Nisam, nesrećo, kako da budem u petoj deceniji, kad imam četrdesetidve godine…?
Јеsi, mama. Peta decenija počinje u četrdesetoj…
Čekaj malo… – zamislih se i stadoh da računam na prste.
Jesi mama, u petoj si…

Јеsam, pomislih. U petoj sam deceniji. Apsolutno sam u petoj deceniji. Nijedan me apsolutni broj do sada nije tako dotukao, pomislih i sakrih šake ispod stola. Nemam šta da brojim i proveravam – tako je. Dete je apsolutno u pravu. Ali to je samo matematika. Nema veze sa životom.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

TAKOĐE ZANIMLJIVO!

ESTETICA magazin

IDEJE ZA UREĐENJE DOMA