UČESNICI KONFERENCIJE

Dr Tijana Palkovljević Bugarski upravnica Galerije Matice srpske

Istoričarка umetnosti sa dugogodišnjim iskustvom u muzejskoj delatnosti. Diplomirala, magistrirala i doktorirala je na Filozofskom fakultetu u Beogradu, na Katedri za istoriju umetnosti. Na istraživačkom polju bavi se proučavanjem nacionalne umetnosti 20. veka, novim tendencijama u muzeologiji i trendovima zaštite i promocije kulturnog nasleđa. Od 2001. zaposlena je u Galeriji Matice srpske, a 2010. na mestu je upravnika. Već gotovo deceniju uspešno vodi ovu nacionalnu muzejsku ustanovu, koju je temeljno transformisala u savremeno koncipirani muzej u skladu sa evropskim standardima, kroz rekonstrukciju zgrade, modernizaciju programskih aktivnosti i brojna strateška partnerstva. Angažovana je na kreiranju programske i izdavačke delatnosti Galerije i razvoju međunarodne saradnje. Veliku pažnju poklanja zaštiti i prezentaciji srpskog kulturnog nasleđa u regionu (Mađarska i Rumunija), u cilju promocije bogatstva i vrednosti umetničkog delovanja na srpskom kulturnom prostoru. Član je Odeljenja za likovnu umetnost Matice srpske, Upravnog odbora Matice srpske, Nacionalnog komiteta ICOM-a Srbija (International Committee of Museum) i ICOM SEE (Regional Alliance of ICOM for South-East Europe). Već deceniju aktivno učestvuje u radu Foruma Slovenskih kultura, od 2012. godine član je i nacionalni koordinator Evropske muzejske akademije (European Museum Academy) a od 2018. godine pridružila se radu Organizacije NEMO (Network of European Museum Organisation). Učestvovala je u pripremi kandidature Novog Sada za Evropsku prestonicu kulture i trenutno je predsednica Upravnog odbora Fondacije „Novi Sad 2021 - Evropska prestonica kulture”. Od 2018. godine, član je Saveta za kreativne industrije premijerke Republike Srbije. Živi u Novom Sadu. Udata je i ima tri sina, Petra, Aleksu i Nikolu.

Branka Pudrlja Durbaba
glavni direktor za tržište Vip mobile

Nakon studija Upravnog prava na Sveučilištu u Zagrebu, Branka Pudrlja Durbaba svoju profesionalnu karijeru započela je 1999. godine u kompaniji “Vipnet” Hrvatska, u sektoru Korisničkog servisa. Potom prelazi u sektor Prodaje, gde od 2000. do 2007. godine radi na različitim pozicijama pri čemu koordiniše prodajne procese ove kompanije. U januaru 2007. godine, dolaskom kompanije “Vip mobile” na tržište Srbije, Branka postaje menadžer za razvoj prodaje i prodajne mreže, a učestvuje i u projektu pokretanja poslovanja Vip operatora na tržištu Makedonije. Tokom 2012. radi na poziciji direktora Sektora korisničkog servisa “Vip mobile”, a od 1. jula 2016. godine preuzima funkciju starijeg direktora prodaje i korisničkog servisa kompanije “Vip mobile”. Počev od januara 2019. godine, Branka je na poziciji glavnog direktora za tržište Srbije u “Vip mobile”.

Dr Dejan Čubrilo
profesor medicinske fiziologije i specijalista za medicinu sporta i ishranu

Dr med sc. Dejan Čubrilo (rođen 1975. u Karlovcu) diplomirao je na Medicinskom fakultetu u Beogradu 2001, magistrirao 2006. godine i doktorirao 2009. na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Kragujevcu, iz oblasti fiziologije fizičkog opterećenja. Specijalista je medicine sporta od 2008. godine, a specijalizirao je na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Obavezan lekarski staž obavio je u DZ „Voždovac“ 2001, nakon čega je radio kao asistent-pripravnik na predmetu Anatomija na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, ali i kao klinički lekar na odeljenju dečje hirurgije Instituta za majku i dete. Zatim kao lekar opšte medicine u DZ „Mladenovac“, a potom prelazi u Republički zavod za sport, gde se zadržao do 2006. Godinu dana je obavljao funkciju pomoćnika direktora za sektor medicine. U to vreme bio je uključen i u rad stručnog štaba košarkaškog kluba “Partizan”. Od 2005. uključen je i u rad Laboratorije za eksperimentalnu i primenjenu fiziologiju kardiovaskularnog sistema u okviru katedre za fiziologiju Medicinskog fakulteta Univerziteta u Kragujevcu. Od 2008. radio je kao profesor na predmetu Osnove nege u rehabilitaciji i fiziologija sportske rehabilitacije na Visokoj zdravstveno-sanitarnoj školi strukovnih studija VISAN u Beogradu. Godine 2011. docent je na predmetu Medicinska fiziologija Medicinskog fakulteta „American school of medicine at Belgrade“, a od 2013. docent na predmetima Medicinska fiziologija i Medicina sporta pri Fakultetu za sport i turizam, TIMS Univerziteta Educons u Novom Sadu. Od 2016. na mestu je vanrednog profesora na predmetima Medicinska fiziologija i Medicina sporta pri fakultetu za sport i turizam, TIMS Univerziteta Educons u Novom Sadu. Od 2013. do 2017. godine bio je u timu lekara ordinacije ”Ioanna” u Beogradu, koji se bavio rešavanjem bolesti metabolizma i ishrane. Godine 2015. specijalizirao je Informacionu medicinu na Naučno-istraživačkom Institutu “Informacione medicine” Kiev, a tokom 2016. i 2017. završio je edukaciju Osnova kvantne medicine, Osnova akupunkture i elektropunkturne dijagnostike i osnova homeopatije u sklopu Sekcije za tradicionalnu medicinu Srpskog lekarskog društva. Na specijalizaciji je Anti-Aging Medicine Specialization, World society of anti aging medicine (WOSAAM) u Parizu. Oženjen je i otac dvojice sinova.

Višnja Ljubičić
poverenica za zaštitu polova Republike Hrvatske

Rođena je u Zagrebu. Po zvanju diplomirana pravnica, sa 27-godišnjim radnim iskustvom, uglavnom na rukovodećim poslovima u Ministarstvu odbrane, Kancelarije za ljudska prava Vlade Republike Hrvatske, gde je od 2011. godine na dužnosti poverenice. Kao stručnjak na polju ljudskih prava i ravnopravnosti polova ovlašćena je i od TAIEX-a (Technical Assistance and Information Exchange Instrument of the European Commission) za stručna savetovanja i monitoring koji je sprovela za potrebe Evropske komisije u Bosni i Hercegovini i Crnoj Gori. U toku je razrada projekta „Support to enforcement of legislation for protecion of human rights“ – u saradnji sa Republikom Srbijom, koji finansira Ujedinjeno Kraljevstvo, a u kojem učestvuje kao konsultantkinja za ravnopravnost polova. Obrazovanje iz oblasti ljudskih prava, međunarodnog humanitarnog prava i zakonodavnog tela EU stekla je na Londonskom univerzitetu prava u Švedskoj, Ekonomskoj londonskoj školi, Američkom univerzitetu u Bugarskoj, italijanskom Institutu međunarodnog humanitarnog prava, dok je u Policijskoj akademiji u Mađarskoj stekla diplomu trenera za usavršavanje policijskih službenika u suzbijanju zločina iz mržnje. Kao predstavnica RH, učestvovala je u Radnoj skupini za žene RZ Alpe-Jadran i OESS/ODIHR-u za područje diskriminacije i zločina iz mržnje te drugim radnim telima EU, UN-a i Veća Evrope. U procesu pridruživanja RH Evropskoj uniji, bila je koordinatorka i nositeljka izlaganja u Poglavlju 19, za dva područja: Antidiskriminacija i Ravnopravnost polova. Volontirala je u Transparency International Hrvatska i Zadruzi za pomoć i edukaciju žrtava mobinga. Autorka je naučnih i stručnih članaka te priručnika o polnom uznemiravanju na radnom mestu. Dugi niz godina angažovana je u okviru Veća Evrope i Evropske komisije u oblasti rodne ravnopravnosti i antidiskriminacije, delovanja institucionalnih mehanizama, zakonodavnog okvira i dobrih praksi u stvaranju jednakih mogućnosti za žene i muškarce u svim područjima njihovog delovanja. U Ministarstvu odbrane stekla je čin satnice, odlikovana za svoj rad medaljama: spomenicama Domovinske zahvalnosti i Domovinskog rata te Redom hrvatskog pletera.

 

Mirjana Milutinović
vlasnica “Gala Denta” i geštalt lajfkouč

Mirjana je rođena 1966. godine u Raški, u Srbiji. U Beograd dolazi na studije stomatologije, koje uspešno završava a potom upisuje i specijalističke studije. Danas nosi zvanje specijalista ortopedije vilica. Odmah nakon završetka fakulteta, u Beogradu otvara svoju stomatološku ordinaciju. Osmilila je koncept po uzoru na američke kolege i time se izdvojila od ostalih. “Gala Dent” postoji više od 20 godina i izrasla je u brend, koji se osim s problemima zuba bavi i estetikom zuba i lica. “Gala Dent” je 2016. bila predstavljena kao takva i u Londonu, u Ministarstvu zdravlja Engleske! Preduzetnički duh koji poseduje, želja za slobodom i nezavisnost, kao i uverenje da svaki čovek ima mogućnost da kreira svoj život povukli su Mirjanu da uplovi i u vode geštalta. Zavšava 2014. trogodišnju edukaciju za Gestalt life coacha, nakon 360 superviziranih sati. Kao kouč, posebno se bavi temama Samopouzdanje i Power life designe! Godine 2014. organizuje “Radionice samopouzdanja” za decu i roditelje , a 2015. organizuje seriju “Prolećnih radionica samopouzdanja“. Iz svega toga, rađa se i ideja o organizaciji GALA LIFE RETREATA van Beograda, te da svoje iskustvo i znanje proširi i van granica Srbije. To se i ostvaruje – prvi put će se tako nešto uskoro dogoditi na ostrvu Korčula! Želja joj je da svojim polaznicima omogući korišćenje tehnika i alata koje i sama koristi radi kreiranja prelepog života i uživanja u njemu. Mirjana je udata i majka je ćerke Gale – njene nepresušne inspiracije.

Brankica Janković
poverenica za zaštitu ravnopravnosti

Brankica Janković prošlogodišnja je dobitnica nagrade Doprinos godine Evropi. Još na početku mandata poverenice za zaštitu ravnopravnosti Republike Srbije, ljudska prava i borbu protiv diskriminacije postavila je teme od nacionalnog značaja. Štiti ravnopravnost svih: žena, dece, siromašnih, starijih, Roma, LGBT, političarki iz vlasti i opozicije, novinara, javnih ličnosti. Pokrenula je pitanje ustavnosti Zakona o finansijskoj podršci porodica sa decom. Vodi nekoliko strateških parnica za zaštitu žena od diskriminacije. Na tribini u Galeriji Matice srpske okupila je na jednom mestu četvoricu poznatih i uticajnih muškaraca koji su govorili о mеstu žеnа u kulturi i uticајu nа rоdnu rаvnоprаvnоst. Ustanovila je nagradu za “Grad/opštinu jednakih mogućnosti”, koja promoviše ravnopravnost na lokalu i Medijsku nagradu za toleranciju. Меntоrkа је nа prоgrаmu ”Pоdеli svоје znаnjе“, koji je usmeren na izgradnju međusobne podrške žena kroz deljenje znanja, iskustava, jačanje solidarnosti, promociju dobrih uzora, umrežavanje i osnaživanje žena. Predavačica je na predmetu Multikulturni socijalni rad na Fakultetu političkih nauka u Beogradu. Dobitnica je nagrade OEBS-a “Ličnost godine” i priznanja “Drvo međugeneracijske solidarnosti”– za unapređenje uslova života starijih građana i građanki. Brankica Janković je diplomirana pravnica beogradskog Pravnog fakulteta i dоktоrаndkinjа nа Fаkultеtu bеzbеdnоsti u Bеоgrаdu. Obavlja funkciјu pоvеrеnicе zа zаštitu rаvnоprаvnоsti, nа kојu ju је izаbrаlа Nаrоdnа Skupštinа Rеpublikе Srbiје.

Ksenija Marinković
istoričarka umetnosti

Ksenija Marinković (1976) je istoričarka umetnosti, osnivač i kustos galerije X VITAMIN iz Beograda. Diplomirala je na Filozofskom fakultetu u Beogradu na odseku Istorija umetnosti. Od 2006. do 2010. vodila je galeriju “Njumoment” i bila urednica “Njumoment magazina” za umetnost i advertajzing. Bila je koordinator nekoliko internacionalnih advertajzing festivala u zemlji i inostranstvu. Od 2010. do 2016. bila je urednica programa i kustoskinja umetničke kolekcije Centra za likovno obrazovanje “Šumatovačka”. Od 2017. godine, zajedno sa Miloradom Stajčićem, osniva i vodi galeriju X VITAMIN.

Dr Jasmina Lalošević
specijalista antiejdžing medicine, vlasnica “AestheticMed” centra i “Regenerativne medicine dr Lalošević”

Specijalizirala antiejdžing medicinu (EURSCIA) u Parizu i fizikalnu medicinu na VMA u Beogradu. Vlasnica “AestheticMed” centra i ordinacije “Regenerativna medicina dr Lalošević”, takođe osnivačica edukativnog centra za mezoterapiju “Revitacare” u Beogradu. Dr Lalošević je među prvima u svetu počela da primenjuje hijaluronske filere, još od 1999. godine. Bila je predavač na prvoj Q Med akademiji za hijaluronske filere Restylane u Parizu 2006. Bila je i član grupe 10 internacionalnih eksperata za hijaluronske filere Restylane Vital, u Parizu 2008. Internacionalni je edukator za hijaluronske filere Restylane i mezoterapiju Revitacare. Učestvovala je na Meet the Best international Experts, na EMAA, u Parizu 2015, a redovni je predavač na svetskom kongresu antiejdžing medicine u Monte Karlu AMWC, kao i na brojnim stručnim skupovima u Parizu, Hamburgu, Moskvi i Varšavi. Nacionalni je edukator za Aliaxin hijaluronske filere IBSA Pharmaceutics. Oficijelni je ambasador brenda “Loreal Paris”, za Revitalift kozmetičku liniju za Srbiju i Bugarsku. Članica je Svetskog udruženja za antiejdžing medicinu (WOSAAM) i predsednica AREMS-a (Udruženje za antiejdžing, regenerativnu i estetsku medicinu Srbije).

 

Anja Klobas
psihološkinja i tvorac koučing programa WorkOut YourSelf

Anja Klobas je svoju preduzetničku karijeru započela nakon učešća u programu “Mladi podjetnik” u Ljubljani, septembra 2018. godine. To je bilo značajno za nju, jer je dugogodišnji rad na sebi, geštalt i NLP edukacije stavila u jednu formu i posvetila se tome. Iz toga je nastao koučing program WorkOut YourSelf i Gala Retreat. Rođena je 1991. godine u Somboru. Na Univerzitetu u Beogradu diplomirala je psihologiju 2014. Zatim je 2016. u Milanu na univerzitetu ”Cattolica Del Sacro Cuore” završila međunarodni marketing i menadžment. Trenutno živi i radi u Sloveniji. U vreme dok je studirala u Beogradu, išla je na geštalt koučing kod Katarine Krstić i Katarine Stanić. Iz tog rada izvukla je iskustvo, znanje i ideje o budućim projektima. Po završetku mastera, počela je da radi individualne koučing seanse sa elementima geštalt i NLP pravca u psihologiji. U toku svog rada napravila je koučing program WorkOut YourSelf, na temeljima geštalt i NLP pravca program koji budi i pokreće na promenu. Tokom studija u Milanu, upoznala je različite ljude i napravile jake veze, koje joj i posle dve godine omogućavaju da bude povezana s Milanom. Tokom odrastanja, za nju su uvek govorili da voli da ulaže u odnose i da ih gradi, a kada je odrasla to joj je omogućilo da samo sa 26 godina pokrene svoj biznis. Uvek bi vam odgovorila da je sve u povezivanju i kontaktima. Njen san je da proširi biznis na celu Evropu. Želi da ljudi probude svoj puni potencijal i da pokažu sebi i svetu svoje autentično JA. O njenim programima možete naći na www.anjavuckovic.com.

Ivana Buzadžić
molekularni biolog i fiziolog, specijalista genetike

Nakon što je diplomirala na Biološkom fakultetu u Beogradu, smer Molekularna biologija i fiziologija, volontirala je na Institutu za biološka istraživanja "Siniša Stanković", Univerziteta u Beogradu. Godine 2006. počela je sa radom u laboratoriji za humanu genetiku i prenatalnu dijagnostiku KBC “Zvezdara”. Aktivni je član genetskog savetovališta. Godine 2011. završila je specijalističke studije na temu “Genetički polimorfizmi citohrom P450 i povezanost sa Parkinsonovom bolešću”. Doktorske studije upisala je 2008/2009 – smer Neuronauke, modul Neurobiologija sa neuroimunohemijom Univerziteta u Beogradu. Tema disertacije je bila Povezanost genetičkih polimorfizama sa motornim i ne-motornim komplikacijama kod Parkinsonove bolesti, završena na Vojno-medicinskoj akademiji. Godine 2012. u saradnji s odeljenjem psihijatrijske bolnice “Dr Dragiša Mišović”, pokrenula je studiju farmakogenetike u terapiji depresije i schizophrenije. Zajedno sa lekarima odeljenja za psihijatriju KCS i bolnice “Dr Dragiša Mišović”, formulisala je drugi doktorat sa temom “Farmakogenetičke varijacije u terapiji depresije”. Godine 2015. pokrenula je sektor molekularne dijagnostike u Laboratoriji za medicinsku biohemiju “NovaMed”, gde je i dalje stručni saradnik, a 2016. postala je stručni saradnik u laboratoriji za medicinsku biohemiju “Aqualab”, Beograd Poslednjih godina intenzivno radi na primeni genetike u personalizovanoj medicini, na polju farmakogenetike, nutrigenetike i sportske genetike. Član je Društva genetičara Srbije, Društva za neuronauke Srbije, KLINIS. Radovi su joj objavljeni u recenziranim časopisima, monografijama i zbornicima radova.

Sanja Toljan
specijalista za hormonsko lečenje

Sanja Toljan, dr. med, specijalista anesteziologije, reanimacije i intenzivnog lečenja, 2004. godine osniva Poliklinku “Orlando” u Zagrebu, kada intenzivno počinje da se bavi preventivnom i antiejdž medicinom. Edukaciju je završila u Belgiji kod predsednika Svetskog udruženja za antiejdžing i preventivnu medicinu Dr “Thierry Hertogha”, te nakon učešća na brojnim kongresima i simpozijumima odlučuje da otvori sopstvenu ordinaciju za balansiranje hormona, prepoznajući njihov ogroman značaj na zdravlje ljudi. Osim što svakodnevno radi u Poliklinici, drži edukacije, predavanja i radionice o hormonskom zdravlju i zdravlju uopšteno. Autorka je i tri knjige iz domena hormonske medicine: “Čudesna moć hormona”, “Žene u hormonskoj ravnoteži” i “Muškarci u hormonskoj ravnoteži”. Kroz njenu ordinaciju prošlo je više desetina hiljada pacijenata koji veruju u prirodan pristup lečenju bolesti.

Suzana Paunović
direktorka Kancelarije za ljudska i manjinska prava Vlade Srbije

Rođena je 1969. godine u Užicu. Osnovne studije završila je na Pravnom fakultetu u Beogradu. U oblasti socijalne zaštite radila je od 1995. do 2012. godine, kad prelazi na mesto direktorke Kancelarije za ljudska i manjinska prava Vlade Srbije. Predvodi sve delegacije Srbije pred Savetom za ljudska prava i komitetima UN. U njenom mandatu ispunjene su sve obaveze Srbije pred UN, Savetom Evrope i drugim međunarodnim institucijama koje se bave ljudskim pravima. Zalaže se za prava i podršku najugroženijim građanima Srbije više od 25 godina. Osnivač manifestacija “Sajam socijalne zaštite” i “Složni mozaik Srbije”. Udruženje stručnih radnika socijalne zaštite Srbije 2012. dodelilo joj je prvu Republičku nagradu za doprinos socijalnoj zaštiti Srbije.