UČESNICI KONFERENCIJE

Dr Tijana Palkovljević Bugarski upravnica Galerije Matice srpske

Istoričarка umetnosti sa dugogodišnjim iskustvom u muzejskoj delatnosti. Diplomirala, magistrirala i doktorirala je na Filozofskom fakultetu u Beogradu, na Katedri za istoriju umetnosti. Na istraživačkom polju bavi se proučavanjem nacionalne umetnosti 20. veka, novim tendencijama u muzeologiji i trendovima zaštite i promocije kulturnog nasleđa. Od 2001. zaposlena je u Galeriji Matice srpske, a 2010. na mestu je upravnika. Već gotovo deceniju uspešno vodi ovu nacionalnu muzejsku ustanovu, koju je temeljno transformisala u savremeno koncipirani muzej u skladu sa evropskim standardima, kroz rekonstrukciju zgrade, modernizaciju programskih aktivnosti i brojna strateška partnerstva. Angažovana je na kreiranju programske i izdavačke delatnosti Galerije i razvoju međunarodne saradnje. Veliku pažnju poklanja zaštiti i prezentaciji srpskog kulturnog nasleđa u regionu (Mađarska i Rumunija), u cilju promocije bogatstva i vrednosti umetničkog delovanja na srpskom kulturnom prostoru. Član je Odeljenja za likovnu umetnost Matice srpske, Upravnog odbora Matice srpske, Nacionalnog komiteta ICOM-a Srbija (International Committee of Museum) i ICOM SEE (Regional Alliance of ICOM for South-East Europe). Već deceniju aktivno učestvuje u radu Foruma Slovenskih kultura, od 2012. godine član je i nacionalni koordinator Evropske muzejske akademije (European Museum Academy) a od 2018. godine pridružila se radu Organizacije NEMO (Network of European Museum Organisation). Učestvovala je u pripremi kandidature Novog Sada za Evropsku prestonicu kulture i trenutno je predsednica Upravnog odbora Fondacije „Novi Sad 2021 - Evropska prestonica kulture”. Od 2018. godine, član je Saveta za kreativne industrije premijerke Republike Srbije. Živi u Novom Sadu. Udata je i ima tri sina, Petra, Aleksu i Nikolu.

Branka Pudrlja Durbaba
glavni direktor za tržište Vip mobile

Nakon studija Upravnog prava na Sveučilištu u Zagrebu, Branka Pudrlja Durbaba svoju profesionalnu karijeru započela je 1999. godine u kompaniji “Vipnet” Hrvatska, u sektoru Korisničkog servisa. Potom prelazi u sektor Prodaje, gde od 2000. do 2007. godine radi na različitim pozicijama pri čemu koordiniše prodajne procese ove kompanije. U januaru 2007. godine, dolaskom kompanije “Vip mobile” na tržište Srbije, Branka postaje menadžer za razvoj prodaje i prodajne mreže, a učestvuje i u projektu pokretanja poslovanja Vip operatora na tržištu Makedonije. Tokom 2012. radi na poziciji direktora Sektora korisničkog servisa “Vip mobile”, a od 1. jula 2016. godine preuzima funkciju starijeg direktora prodaje i korisničkog servisa kompanije “Vip mobile”. Počev od januara 2019. godine, Branka je na poziciji glavnog direktora za tržište Srbije u “Vip mobile”.

Dr Dejan Čubrilo
profesor medicinske fiziologije i specijalista za medicinu sporta i ishranu

Dr med sc. Dejan Čubrilo (rođen 1975. u Karlovcu) diplomirao je na Medicinskom fakultetu u Beogradu 2001, magistrirao 2006. godine i doktorirao 2009. na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Kragujevcu, iz oblasti fiziologije fizičkog opterećenja. Specijalista je medicine sporta od 2008. godine, a specijalizirao je na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Obavezan lekarski staž obavio je u DZ „Voždovac“ 2001, nakon čega je radio kao asistent-pripravnik na predmetu Anatomija na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, ali i kao klinički lekar na odeljenju dečje hirurgije Instituta za majku i dete. Zatim kao lekar opšte medicine u DZ „Mladenovac“, a potom prelazi u Republički zavod za sport, gde se zadržao do 2006. Godinu dana je obavljao funkciju pomoćnika direktora za sektor medicine. U to vreme bio je uključen i u rad stručnog štaba košarkaškog kluba “Partizan”. Od 2005. uključen je i u rad Laboratorije za eksperimentalnu i primenjenu fiziologiju kardiovaskularnog sistema u okviru katedre za fiziologiju Medicinskog fakulteta Univerziteta u Kragujevcu. Od 2008. radio je kao profesor na predmetu Osnove nege u rehabilitaciji i fiziologija sportske rehabilitacije na Visokoj zdravstveno-sanitarnoj školi strukovnih studija VISAN u Beogradu. Godine 2011. docent je na predmetu Medicinska fiziologija Medicinskog fakulteta „American school of medicine at Belgrade“, a od 2013. docent na predmetima Medicinska fiziologija i Medicina sporta pri Fakultetu za sport i turizam, TIMS Univerziteta Educons u Novom Sadu. Od 2016. na mestu je vanrednog profesora na predmetima Medicinska fiziologija i Medicina sporta pri fakultetu za sport i turizam, TIMS Univerziteta Educons u Novom Sadu. Od 2013. do 2017. godine bio je u timu lekara ordinacije ”Ioanna” u Beogradu, koji se bavio rešavanjem bolesti metabolizma i ishrane. Godine 2015. specijalizirao je Informacionu medicinu na Naučno-istraživačkom Institutu “Informacione medicine” Kiev, a tokom 2016. i 2017. završio je edukaciju Osnova kvantne medicine, Osnova akupunkture i elektropunkturne dijagnostike i osnova homeopatije u sklopu Sekcije za tradicionalnu medicinu Srpskog lekarskog društva. Na specijalizaciji je Anti-Aging Medicine Specialization, World society of anti aging medicine (WOSAAM) u Parizu. Oženjen je i otac dvojice sinova.

Višnja Ljubičić
Pravobraniteljica za ravnopravnost polova Republike Hrvatske

Rođena je u Zagrebu. Po zvanju diplomirana pravnica, sa 27-godišnjim radnim iskustvom, uglavnom na rukovodećim poslovima u Ministarstvu odbrane, Kancelarije za ljudska prava Vlade Republike Hrvatske, gde je od 2011. godine na dužnosti poverenice. Kao stručnjak na polju ljudskih prava i ravnopravnosti polova ovlašćena je i od TAIEX-a (Technical Assistance and Information Exchange Instrument of the European Commission) za stručna savetovanja i monitoring koji je sprovela za potrebe Evropske komisije u Bosni i Hercegovini i Crnoj Gori. U toku je razrada projekta „Support to enforcement of legislation for protecion of human rights“ – u saradnji sa Republikom Srbijom, koji finansira Ujedinjeno Kraljevstvo, a u kojem učestvuje kao konsultantkinja za ravnopravnost polova. Obrazovanje iz oblasti ljudskih prava, međunarodnog humanitarnog prava i zakonodavnog tela EU stekla je na Londonskom univerzitetu prava u Švedskoj, Ekonomskoj londonskoj školi, Američkom univerzitetu u Bugarskoj, italijanskom Institutu međunarodnog humanitarnog prava, dok je u Policijskoj akademiji u Mađarskoj stekla diplomu trenera za usavršavanje policijskih službenika u suzbijanju zločina iz mržnje. Kao predstavnica RH, učestvovala je u Radnoj skupini za žene RZ Alpe-Jadran i OESS/ODIHR-u za područje diskriminacije i zločina iz mržnje te drugim radnim telima EU, UN-a i Veća Evrope. U procesu pridruživanja RH Evropskoj uniji, bila je koordinatorka i nositeljka izlaganja u Poglavlju 19, za dva područja: Antidiskriminacija i Ravnopravnost polova. Volontirala je u Transparency International Hrvatska i Zadruzi za pomoć i edukaciju žrtava mobinga. Autorka je naučnih i stručnih članaka te priručnika o polnom uznemiravanju na radnom mestu. Dugi niz godina angažovana je u okviru Veća Evrope i Evropske komisije u oblasti rodne ravnopravnosti i antidiskriminacije, delovanja institucionalnih mehanizama, zakonodavnog okvira i dobrih praksi u stvaranju jednakih mogućnosti za žene i muškarce u svim područjima njihovog delovanja. U Ministarstvu odbrane stekla je čin satnice, odlikovana za svoj rad medaljama: spomenicama Domovinske zahvalnosti i Domovinskog rata te Redom hrvatskog pletera.

Anita Lazić Todorović
marketinška stručnjakinja i gl. i odg. urednica magazina "Aha"

Anita Lazić Todorović je vlasnica i kreativna direktora “Whole in One Communications” (branding, dizajn, advertising, odnosi s javnošću, event menadžment, tv i radio produkcija, teatarska i festivalska produkcija i novi mediji). www.wholeinone.rs Osnivač je i gl. i odg. urednik “Aha” magazina za kreativniji život, koji već četiri godine mapira, predstavlja i promoviše ljude, projekte i nove ideje iz svih oblasti kreativnih industrija u zemlji i regionu. www.ahamagazin.rs Pokretač je i prvog Ilustrofesta, festivala ilustracije koji će se ove godine održati na Kalemegdanu od 23. do 31. maja. Jedan je od osnivača Edukativnog centra “Lekart”. www.lekart.edu.rs Doktorand je iz oblasti medija i komunikacije. Završila je osnovne studije, smer novinarstvo, na Fakultetu političkih nauka, kao i master iz oblasti novinarstva i komunikacije na istom fakultetu na kome je položila sve ispite i završila trogodišnje doktorske studije iz oblasti medija i komunikacije. Predavala je na svom matičnom fakultetu – Fakultetu političkih nauka u Beogradu – i na Akademiji za diplomatiju i bezbednost. Danas je predavač na Akademiji umetnosti u Beogradu, Katedra za medije i tv produkciju. Napisala je dve knjige: “Sam svoj PR” (zajedno sa prof. dr Petrom Bokunom) i samostalno “Kreativnost – priča koju pričamo sami sebi”.

Dr. sc. med Amira Fazlagić
specijalista ginekologije

Rođena je 1962. godine u Beogradu, gde je i diplomirala na Medicinskom fakultetu 1985. godine. Specijalistički ispit iz ginekologije s akušerstvom položila je 1993. Magistrirala je 1997. godine na Medicinskom fakultetu u Beogradu, gde je odbranila i doktorsku disertaciju 2005. Godine 2016. završila je i specijalističke akademske studije, studijski program Genetika, na Biološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Drugog marta 2009. godine na Senatu Evropskog univerziteta izabrana je u zvanje vanrednog profesora Medicinske akademije US Medical School, za užu naučnu oblast Kliničke hirurške grane medicine, iz predmeta Ginekologija i akušerstvo. Predsednica je Nacionalne asocijacije za unapređenje i razvoj regenerativne medicine i zamenica je direktora Centra za bioetičke studije Univerziteta u Beogradu. Rukovodilac je Sekretarijata UNESCO Katedre za bioetiku za Evropu. Direktor je Festivala zdravlja, koji se održava u Beogradu – u cilju unapređenja zdravlja, usvajanja zdravih stilova života, edukacije i prevencije.

Kati Čaba
ambasadorka Kanade u Srbiji

Diplomirala je političke nauke i ruski jezik 1988. na Kvins univerzitetu u Kingstonu, Ontario (Kanada). Magistrirala je 1993. na studijama o Centralnoj i Istočnoj Evropi i Ruskim studijama na Univerzitetu Karleton u Otavi (Kanada). Karijeru u tadašnjem Ministarstvu spoljnih poslova i međunarodne trgovine Kanade započela je 1993. radeći na projektima kanadske pomoći Mađarskoj. Potom je bila na nekoliko pozicija u programima za Centralnu i Istočnu Evropu, uključujući i četiri pozicije kao visoka službenica Kanadske agencije za međunarodni razvoj Sida (CIDA). Od 1995. do 1997. bila je drugi sekretar u Kijevu (Ukrajina), a naredne dve godine do 1999. bila je vođa projekata pomoći u Sarajevu. Istu dužnost obavljala je od 2005. do 2009. u Moskvi, a od 2009. do 2012. ponovo je službovala u Kijevu, ovog puta kao razvojna direktorka programa. Potom je radila u Kanadi, kao članica tranzicionog tima Ministarstva spoljnih poslova i trgovine i Side, a u 2014. i 2015. bila je direktorka u Odseku za spoljne poslove, trgovinu i razvoj Kanade Podsaharski afrički ogranak. U najskorije vreme Čaba je bila viša direktorka Kanadskog razvojnog programa za Etiopiju, u Ambasadi Kanade u Adis Abebi. Gospođa Čaba je ambasadorka za Srbiju i Crnu Goru od decembra 2017. a imenovana je i za ambasadorku Makedonije u novembru iste godine. Kati je udata i ima dvoje dece.

Vesna Mandić
modni ekspert i vlasnica modne agencije “Fabrika”

Rođena je u Beogradu. U manekenstvo je ušla sa sedamnaest godina, smatrajući ga tek usputnim hobijem uz studije na Prirodno matemačkom fakultetu. Već tada počela je da stvara važne kontakte s ljudima iz sveta mode, dizajna i umetnosti sa kojima i danas sarađuje kao vlasnica i direktorka renomirane agencije “Fabrika” (osnovana 1997), koja je, od organizacije modnih događaja u Srbiji i regionu, prerasla u cenjenu instituciju posvećenu humanitarnom radu i kulturnim aktivnostima. Godine 1996. pokrenula je Belgrade Fashion Night , manifestaciju na kojoj učestvuju brojni inostrani i domaći kreatori. Iskoristila je činjenicu da moda ima veliku medijsku pokrivenost, pa je počela da razvija i filantropsku delatnost, na početku u saradnji sa Fondacijom princeze Katarine Karđorđević. Novac je doniran dečjim domovima, kupovini vozila za invalidna lica, uređenju prostorija za autističnu decu... Od 2011. radi na poboljšanju uslova života dece iz Prihvatilišta za žrtve nasilja u porodici, trgovine ljudima, mališana bez roditeljskog staranja i onih koji žive na ulici. Do danas je obezbedila preko 400 donacija. Kultura je još jedna oblast koja je deo njenih aktivnosti. Organizujući manifestacije pod nazivom “Muzika i moda”, ljubav prema klasičnoj muzici spaja s modnim hepeninzima velikih svetskih kreatora, kao što je Balestra. Njena kompanija organizator je izbora Ličnosti od životnog stila – najveći intelektualci Srbije u nekoliko oblasti biraju ličnosti koje najbolje reprezentuju najviše pojedinačne i društvene vrednosti, te postaju svojevrsni ambasadori pozitivnog životnog stila. “Fabrika” i Vesna bore se da dokažu da Srbija voli i prave vrednosti, samo im treba dati šansu. Vesna je prošle godine bila nominovana za HERO nagradu, koju dodeljuje Izbor za AmCham Leader in Change. Cilj nagrade je prepoznavanje ključnih organizacionih vrednosti i principa zasnovanih na liderstvu u delovanju, kao i prepoznavanje pojedinca, organizacije ili institucije koja je primer izuzetnosti u društvu.

Jadranka Vrhovec
preduzetnica i vlasnica kompanije “JadroMel”

Jadranka Vrhovec, preduzetnica i vlasnica kompanije “JadroMel” iz Križevaca (Hrvatska), kreirala je i patentirala biljni koncentrat bogat jodom – “Jadrankinu otopinu”, dodatak ishrani koji je u nešto više od godinu dana na području podrške ženskom zdravlju, posebno u segmentu bolesti štitnjače i ženskih reproduktivnih organa, postigao veliki uspeh. Trenutno proizvod osvaja ceo region i države Evropske unije. Jadranka Vrhovec javnosti je, uz svoj ženski poduzetnički uspeh, postala poznata i kroz svoju ličnu borbu s bolešću štitnjače, o kojoj je mnogo puta javno govorila i koja ju je lično, kao pobornicu zdravog životnog stila, nagnala da potraži prirodni i alternativni način lečenja Hašimotovog sindroma. Tako je nastao biljni koncentrat bogat jodom – “Jadrankina otopina”, koju je Jadranka prvo testirala na sebi, a potom je, u misiji podrške drugim ženama, krenula u patentiranje otopine i proizvodnju ovog dodatka ishrani. Nakon uspeha s biljnim koncentratom bogatim jodom, Jadranka Vrhovec, pod brendom “Jadrankina otopina”, nastavlja s proizvodnjom novih, prirodnih dodataka ishrani. Pritom, kompanija “JadroMel”, na čelu s Jadrankom Vrhovec, u razvoju novih proizvoda i zdravstvenom savetovalištu, okuplja multidisciplinarni tim u kojem učestvuju internisti, endokrinolozi, magistri farmacije, psihijatri, psiholozi i drugi stručnjaci.

Snežana Dakić
TV urednica i voditeljka

Snežana je diplomirala španski jezik i književnost na Beogradskom univerzitetu. TV novinarstvom, kao autor i voditelj, bavi se već 27 godina. Trenutno uređuje i vodi dve emisije na ”Ženskoj TV”: ”Ko o čemu” i “Promena”. Autor je i prvog domaćeg lajfstajl kanala ”Ženska TV”. U javnosti je najpoznatija kao autor i voditelj emisije ”Život u trendu” (”U trendu”), koja se sa uspehom prikazivala pune 22 godine na televizijama ”Politika”, BK i ”Pink”. Nekoliko sezona bila je stalni član žirija TV emisije ”Shoppinholičarke” na Televiziji ”Pink”. Tri godine predavala je Radio i TV novinarstvo na Fakultetu za kulturu i medije. Govori engleski, španski, ruski, francuski i italijanski jezik. Majka je 13-godišnje ćerke. Razvedena. Živi u Beogradu.

 

Dr Mirjana Milutinović
vlasnica Gala Denta, idejni tvorac Galaliferetreat-a i geštalt lajfkouč

Mirjana je rođena 1966. godine u Raški, u Srbiji. U Beograd dolazi na studije stomatologije, koje uspešno završava a potom upisuje i specijalističke studije. Danas nosi zvanje specijalista ortopedije vilica. Odmah nakon završetka fakulteta, u Beogradu otvara svoju stomatološku ordinaciju. Osmilila je koncept po uzoru na američke kolege i time se izdvojila od ostalih. “Gala Dent” postoji više od 20 godina i izrasla je u brend, koji se osim s problemima zuba bavi i estetikom zuba i lica. “Gala Dent” je 2016. bila predstavljena kao takva i u Londonu, u Ministarstvu zdravlja Engleske! Preduzetnički duh koji poseduje, želja za slobodom i nezavisnost, kao i uverenje da svaki čovek ima mogućnost da kreira svoj život povukli su Mirjanu da uplovi i u vode geštalta. Zavšava 2014. trogodišnju edukaciju za Gestalt life coacha, nakon 360 superviziranih sati. Kao kouč, posebno se bavi temama Samopouzdanje i Power life designe! Godine 2014. organizuje “Radionice samopouzdanja” za decu i roditelje , a 2015. organizuje seriju “Prolećnih radionica samopouzdanja“. Iz svega toga, rađa se i ideja o organizaciji GALA LIFE RETREATA van Beograda, te da svoje iskustvo i znanje proširi i van granica Srbije. To se i ostvaruje – prvi put će se tako nešto uskoro dogoditi na ostrvu Korčula! Želja joj je da svojim polaznicima omogući korišćenje tehnika i alata koje i sama koristi radi kreiranja prelepog života i uživanja u njemu. Mirjana je udata i majka je ćerke Gale – njene nepresušne inspiracije.

Brankica Janković
poverenica za zaštitu ravnopravnosti

Brankica Janković prošlogodišnja je dobitnica nagrade Doprinos godine Evropi. Još na početku mandata poverenice za zaštitu ravnopravnosti Republike Srbije, ljudska prava i borbu protiv diskriminacije postavila je teme od nacionalnog značaja. Štiti ravnopravnost svih: žena, dece, siromašnih, starijih, Roma, LGBT, političarki iz vlasti i opozicije, novinara, javnih ličnosti. Pokrenula je pitanje ustavnosti Zakona o finansijskoj podršci porodica sa decom. Vodi nekoliko strateških parnica za zaštitu žena od diskriminacije. Na tribini u Galeriji Matice srpske okupila je na jednom mestu četvoricu poznatih i uticajnih muškaraca koji su govorili о mеstu žеnа u kulturi i uticајu nа rоdnu rаvnоprаvnоst. Ustanovila je nagradu za “Grad/opštinu jednakih mogućnosti”, koja promoviše ravnopravnost na lokalu i Medijsku nagradu za toleranciju. Меntоrkа је nа prоgrаmu ”Pоdеli svоје znаnjе“, koji je usmeren na izgradnju međusobne podrške žena kroz deljenje znanja, iskustava, jačanje solidarnosti, promociju dobrih uzora, umrežavanje i osnaživanje žena. Predavačica je na predmetu Multikulturni socijalni rad na Fakultetu političkih nauka u Beogradu. Dobitnica je nagrade OEBS-a “Ličnost godine” i priznanja “Drvo međugeneracijske solidarnosti”– za unapređenje uslova života starijih građana i građanki. Brankica Janković je diplomirana pravnica beogradskog Pravnog fakulteta i dоktоrаndkinjа nа Fаkultеtu bеzbеdnоsti u Bеоgrаdu. Obavlja funkciјu pоvеrеnicе zа zаštitu rаvnоprаvnоsti, nа kојu ju је izаbrаlа Nаrоdnа Skupštinа Rеpublikе Srbiје.

Ksenija Marinković
Galeristkinja

Ksenija Marinković (1976) je istoričarka umetnosti, osnivač i kustos galerije X VITAMIN iz Beograda. Diplomirala je na Filozofskom fakultetu u Beogradu na odseku Istorija umetnosti. Od 2006. do 2010. vodila je galeriju “Njumoment” i bila urednica “Njumoment magazina” za umetnost i advertajzing. Bila je koordinator nekoliko internacionalnih advertajzing festivala u zemlji i inostranstvu. Od 2010. do 2016. bila je urednica programa i kustoskinja umetničke kolekcije Centra za likovno obrazovanje “Šumatovačka”. Od 2017. godine, zajedno sa Miloradom Stajčićem, osniva i vodi galeriju X VITAMIN.

Dr Jasmina Lalošević
specijalista antiejdžing medicine, vlasnica “AestheticMed” centra i “Regenerativne medicine dr Lalošević”

Specijalizirala antiejdžing medicinu (EURSCIA) u Parizu i fizikalnu medicinu na VMA u Beogradu. Vlasnica “AestheticMed” centra i ordinacije “Regenerativna medicina dr Lalošević”, takođe osnivačica edukativnog centra za mezoterapiju “Revitacare” u Beogradu. Dr Lalošević je među prvima u svetu počela da primenjuje hijaluronske filere, još od 1999. godine. Bila je predavač na prvoj Q Med akademiji za hijaluronske filere Restylane u Parizu 2006. Bila je i član grupe 10 internacionalnih eksperata za hijaluronske filere Restylane Vital, u Parizu 2008. Internacionalni je edukator za hijaluronske filere Restylane i mezoterapiju Revitacare. Učestvovala je na Meet the Best international Experts, na EMAA, u Parizu 2015, a redovni je predavač na svetskom kongresu antiejdžing medicine u Monte Karlu AMWC, kao i na brojnim stručnim skupovima u Parizu, Hamburgu, Moskvi i Varšavi. Nacionalni je edukator za Aliaxin hijaluronske filere IBSA Pharmaceutics. Oficijelni je ambasador brenda “Loreal Paris”, za Revitalift kozmetičku liniju za Srbiju i Bugarsku. Članica je Svetskog udruženja za antiejdžing medicinu (WOSAAM) i predsednica AREMS-a (Udruženje za antiejdžing, regenerativnu i estetsku medicinu Srbije).

Doc. dr sc. Gordana Bujišić
psihijatar i psihoterapeut

Doc. dr sc. Gordana Bujišić, psihijatar i psihoterapeut, rođena je 30. 9. 1964. u Vukovaru. Zavšila je Medicinski fakultet Univerziteta u Zagrebu, te postdiplomske studije Socijalne psihijatrije Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, gde je odbranila i magistarski rad "Komparativna studija alkoholizma muškaraca i žena". Doktorirala je na temi “Životni događaj kao faktor rizika za suicidalno ponašanje obolelih od PTSP-a u istočnoj Slavoniji i Baranji” na Medicinskom fakultetu Univerziteta J. J. Štrosmajer u Osijeku 2010. godine. Specijalizaciju iz psihijatrije završila je 1997, kada je položila specijalistički ispit na Univerzitetu u Novom Sadu. Dvogodišnju edukaciju Analitička psihoterapija završila je na Institutu za mentalno zdravlje u Beogradu 1997. i nakon toga radi kao individualni psihoterapeut. Radila je na Odeljku za neurologiju i psihijatriju Medicinskog centra Vukovar, potom od 1992. do 1999. na Institutu za neurologiju, psihijatriju i mentalno zdravlje Univerziteta u Novom Sadu. Od 2000. do 2005. bila je zaposlena u Vukovarskom institutu za mirovna istraživanja i obrazovanje kao koordinatorka psihosocijalnih aktivnosti, a od 2005. do danas radi na Veleučilištu Lavoslav Ružička u Vukovaru, gde je od 2012. do 2014. bila dekanica. Docentica je Medicinskog fakulteta u Osijeku, a osim toga spoljna je saradnica Univerziteta Libertas, na kojem je nosilac kolegija Conflict resolution and negotiation na studiju Međunarodnih odnosa i diplomatije u Dubrovniku. Autorka je udžbenika "Dijete i kriza" i koautorka "Osnova socijalne konfliktologije" te udžbenika "Medicinska etika i bioetika". Osim toga, autorka je poglavlja u nekoliko knjiga te velikog broja naučnih i stručnih radova.

Goran Petrović
profesor fizičke kulture

Rođen je u Doboju 1973. godine. Nakon završene gimnazije u Kragujevcu, diplomirao na fakultetu fizičke kulture 1998. godine, a magistrirao na istom fakultetu 2002. godine na temu Vrednovanje fizičkog vaspitanja u odnosu na ostale nastavne predmete u osnovnoj školi. Zaposlen je u OŠ ”Mladost” Novi Beograd, kao profesor fizičkog vaspitanja. Punih 20 godina je u prosveti, a radio je i po sportskim klubovima i u školama sporta. Predsednik je Udruženja pedagoga fizičke kulture Beograda i član UO Srpskog saveza profesora fizičkog vaspitanja i sporta. Autor je sedam programa stalnog stručnog usavršavanja za zaposlene u obrazovno-vaspitnom sistemu i više od 10 stručnih skupova (simpozijumi i konferencije). Zavod za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja angažovao ga je kao spoljnjog saradnika u više komisija za izradu nastavnog plana i programa za fizičko vaspitanje, razvijanje specifičnih programa obuke, davanje stručne ocene kvaliteta rukopisa dodatnih nastavnih sredstava i sl. Objavio je više od 10 stručnih i naučnih radova, kao i Priručnik za fizičko vaspitanje od 1. do 4. razreda osnovne škole. Učestvovao je u više projekata kao autor i koordinator, a jedan od tih projekata bio je i ”Pokrenimo našu decu”. Dobitnik je Svetosavske nagrade Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja za 2015. godinu. Oženjen je i ima sina Ognjena.

Nada Miletić Nevajda
Eucerin Srbija

Nada Miletić Nevajda je na Farmaceutskom fakultetu u Beogradu diplomirala 1992. godine. Od 2009. godine direktor je farmaceutskog sektora u kompaniji ”Beiersdorf”, u okviru koje sa svojim timom razvija medicinske brendove ”Eucerin” i ”Hansaplast” za tržišta Srbije, Kosova, Crne Gore i Albanije. Poslednje tri godine, kroz brend ”Eucerin”, vodi i društveno odgovorni projekat “Pregled za sve”, a od ove godine i projekat ”Zaštita za sve”. Cilj ovih projekata jeste promena porazne statistike kad je reč o pravovremenom otkrivanju raka kože u Srbiji, kao i podizanje svesti svih građana Srbije, a posebno najmlađih, o važnosti odgovornog ponašanja na suncu. Projekti se sprovode u saradnji sa ”Fondom B92”, uz podršku Ministarstva zdravlja i Ministarstva prosvete Republike Srbije.

Bojana Janković
TV voditeljka i novinarka

Bojana Janković je diplomirala politikologiju na Fakultetu političkih nauka u Beogradu 2001. godine, završila specijalističke studije Terorizam, organizovani kriminal i bezbednost Univerziteta Beograd 2012. godine, a master akademske studije iz iste oblasti, takođe, na Univerzitetu u Beogradu 2014. Ima preko dvadeset godina iskustva na televiziji, kao novinar, urednik i voditelj, ali i višegodišnje iskustvo u državnoj administraciji, kao i u okviru nevladinih organizacija, a zatim i u marketing sektoru. Veliko iskustvo u medijima i televizijskoj produkciji stekla je radeći kao urednik prve edukativne televizije u Srbiji – “Edu TV”, potom kao urednik, novinar i voditelj u emisijama “Tačno 1” i “Bulevar” na TV “Prva”, kao i na drugim televizijama. Bila je i urednik, novinar i voditelj najgledanijih emisija na TV “Pink”. Takođe, bila je savetnik za medije u Ministarstvu infrastrukture, energije i zaštite životne sredine od 2011. do 2014. Iza nje je i dugogodišnje iskustvo kao gosta predavača i saradnika profesora Dragana Simeunovića na Fakultetu političkih nauka na polju terorizma, organizovanog kriminala i sigurnosti.

Prof. dr Neda Todorović
profesorka novinarstva

Prof. dr Neda Todorović (1948), godinama je bila redovna profesorka Fakulteta političkih nauka u Beogradu, na kome sada predaje na poslediplomskim studijama. Na Filozofskom fakultetu u Banjaluci osnovala je Smer za novinarstvo, a predavala je i na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu. Usavršavala se na Londonskom univerzitetu (City University London). Autorka je dva udžbenika iz oblasti novinarstva, nekoliko zbornika i više desetina stručnih i naučnih radova. Autorka je trilogije o fenomenima modernog života: “Duh devedesetih”, “Hrana kao drugi seks” i “Dvehiljadite”. Deset godina je bila saradnica njuzmagazina NIN, a sarađivala je i sarađuje s brojnim drugim listovima i časopisima – “Politika”, “Duga”, “Profil”, te “Kuća stil” i “Jasmina”, koje je i osnovala. Bila je glavna i odgovorna urednica časopisa za žene “Bazar” i “Jefimija” i kolumnistkinja srpskog izdanja časopisa ELLE. Na TV Beograd bila je autorka, scenaristkinja i voditeljka serije “Ona”, scenaristkinja i voditeljka kultne serije “Kino oko”, scenaristkinja serija “Nedeljno popodne”, “Noćni program”, “Modni magazin”, autorka, scenaristkinja i voditeljka Novinarske radionice. Njena knjiga “Ženska štampa i kultura ženstvenosti” iza-brana je 1982. za najbolje delo iz oblasti masovnih komunikacija na konkursu RTV Beograd. Bila je glavna i odgovorna urednica i saradnica stručnog časopisa “Novinarstvo” i teorijskog časopisa CM, članica Žirija Skupštine grada Beograda za novinarsko priznanje, članica Saveta BELEF-a, članica Upravnog odbora i Izdavačkog saveta lista “Politika” i predsednica žirija za dodelu nagrade „Žensko pero“, magazina “Politika Bazar”. Urednica je i koautorka monografije “Izuzetne žene Srbije XX i XXI veka” (Zepter Book World, 2016), urednica dve knjige pro-fesora Ratka Božovića “Moje simpatije” i “Molitva osame” (Čigoja štampa 2012. i 2016), kao i knjige “Sjaj u očima” Ratka Božovića i Marijane Rajić (Čigoja štampa, 2017). Autorka je tekstova “Iz tajnog arhiva sećanja: profesor u srcu” u knjizi “Ideje i ideali Ratka Božovića” (FPN i Čigoja štampa, 2017) i “Madlenianum na medijskom Olimpu” u monografiji “Madlenianum opera & theatre Dve decenije” (Zepter Book World, 2017).

Nevena Nikolić
brend menadžerka kompanije „Abela Pharm“

Rođena 15. avgusta 1981. godine u Smederevu, gde je završila i gimnaziju. Osnovne diplomske i akademske master studije ekonomije završila je na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Beogradu sa prosečnom ocenom 9,78. Stručno usavršavanje imala je i tokom boravka u San Dijegu, Kalifornija, SAD. Tokom akademskih master studija na Ekonomskom fakultetu u Beogradu, kao deo projektnog tima, učestvovala je u projektima izrade Strategije razvoja trgovine grada Beograda (2008), kao i Strategije razvoja trgovine Republike Srbije (2008). Profesionalnu karijeru u okviru marketinga započinje u kompaniji „Keprom“ 2007. godine. Od 2011. razvoj karijere nastavlja u farmaceutskoj industriji. Do sredine 2016. angažovana je na poziciji produkt menadžera kompanije „Pharmanova“, a potom do kraja 2018. na poziciji regionalnog produkt menadžera kompanije „Hemofarm“ A.D. Od početka 2019. na poziciji je brend menadžera zadužena za segment OTC&CHC portfolija proizvoda kompanije „Abela Pharm“. Govori engleski, nemački i italijanski jezik.

Tamara Ćosić
beauty blogerka

Tamara je ekonomistkinja, koja je oko četiri godine radila u kozmetičkoj industriji. Sada ima svoj YouTube kanal, Instagram i sajt “Lepa svaki dan”, gde deli savete i preporuke iz oblasti lepote, nege, estetske medicine, kao i lajfstajl priče. Takođe, vodi društvene mreže i onlajn komunikacije za doktore medicine. Oduvek je bila zaljubljenik u lepotu i ženske teme. Kanal je namenjen da pomogne svim ženama da se osećaju dobro u svojoj koži te budu lepe svakog dana – ne radi lepote nego da bi bile spremne da osvoje svet. Dosad je radila sa dosta renomiranih brendova, poput “Kerastase”, “L'Oreal”, “Max Factor”, “Eucerin”….

Dr Biljana Đurđević
specijalista dermatovenerolog sa supspecijalizacijom iz estetske dermatologije

Rođena je u Beogradu. Osnivač je ordinacije LaDerma, u kojoj danas radi zajedno sa svojim suprugom, esteskim hirurgom dr Sašom Mišlejićem. Upravo ovaj supružnički par predstavlja spoj dve najatraktivnije grane medicine, čineći ordinaciju LaDerma posebnom. Dr Biljana Đurđević je osnovno medicinsko znanje i specijalizaciju iz dermatovenerologije završila na Medicinskom fakultetu u Beogradu. Veoma rano, još u toku specijalizacije, otkriven je njen talenat za estetiku, te doktorka odlučuje da se dalje usavršava upravo u ovoj grani medicine. Pošto u to vreme u Srbiji nije postojala supspecijalizacija iz esteske dermatologije, bilo je neminovno da se usavršavanje nastavi na nekoj od prestižnih univerzitetskih klinika u svetu. Tako su se tokom godine nizale klinike i usavršavanja (Pariz, Bordo, Minhen, Atina, Beč, Njujork). Dr Biljana se neprekidno usavršava i danas, jer se vrhunski rezultati postižu jedino tako. Ne možete u ovoj oblasti biti lider, a da ne pratite najnovije tehnologije i procedure.

 

Anja Klobas
psihološkinja i tvorac geštalt koučing programa

Anja Klobas je svoju preduzetničku karijeru započela nakon učešća u programu “Mladi podjetnik” u Ljubljani, septembra 2018. godine. To je bilo značajno za nju jer je tako dugogodišnji rad na sebi, geštalt i NLP edukacije stavila u jednu formu i posvetila se tome. Iz toga je nastao geštalt koučing program u okviru Gala Life Retreata. Rođena je 1991. godine u Somboru. Na Univerzitetu u Beogradu diplomirala je psihologiju 2014. godine, a zatim je 2016. u Milanu na Univerzitetu Cattolica del Sacro Cuore završila međunarodni marketing i menadžment. Trenutno živi i radi u Sloveniji. U vreme dok je studirala u Beogradu, išla je na geštalt koučing kod Katarine Krstić i Katarine Stanić. Iz tog rada izvukla je iskustvo, znanje i ideje za buduće projekte. Po završetku mastera, počela je da radi individualne koučing seanse s elementima geštalt i NLP pravca u psihologiji. Tokom studija u Milanu, upoznala je različite ljude i napravila jake veze, koje joj i nakon dve godine omogućavaju da bude povezana s Milanom. Tokom odrastanja, za nju su uvek govorili da voli da ulaže u odnose i da ih gradi, a kada je odrasla, to joj je omogućilo da sa samo dvadeset šest godina pokrene svoj biznis. Uvek bi vam odgovorila da je sve u povezivanju i kontaktima. Njen san je da proširi biznis na celu Evropu. Želi da ljudi probude svoj puni potencijal i pokažu sebi i svetu svoje autentično JA.

Ivana Buzadžić
molekularni biolog i fiziolog, specijalista genetike

Nakon što je diplomirala na Biološkom fakultetu u Beogradu, smer Molekularna biologija i fiziologija, volontirala je na Institutu za biološka istraživanja "Siniša Stanković", Univerziteta u Beogradu. Godine 2006. počela je sa radom u laboratoriji za humanu genetiku i prenatalnu dijagnostiku KBC “Zvezdara”. Aktivni je član genetskog savetovališta. Godine 2011. završila je specijalističke studije na temu “Genetički polimorfizmi citohrom P450 i povezanost sa Parkinsonovom bolešću”. Doktorske studije upisala je 2008/2009 – smer Neuronauke, modul Neurobiologija sa neuroimunohemijom Univerziteta u Beogradu. Tema disertacije je bila Povezanost genetičkih polimorfizama sa motornim i ne-motornim komplikacijama kod Parkinsonove bolesti, završena na Vojno-medicinskoj akademiji. Godine 2012. u saradnji s odeljenjem psihijatrijske bolnice “Dr Dragiša Mišović”, pokrenula je studiju farmakogenetike u terapiji depresije i schizophrenije. Zajedno sa lekarima odeljenja za psihijatriju KCS i bolnice “Dr Dragiša Mišović”, formulisala je drugi doktorat sa temom “Farmakogenetičke varijacije u terapiji depresije”. Godine 2015. pokrenula je sektor molekularne dijagnostike u Laboratoriji za medicinsku biohemiju “NovaMed”, gde je i dalje stručni saradnik, a 2016. postala je stručni saradnik u laboratoriji za medicinsku biohemiju “Aqualab”, Beograd Poslednjih godina intenzivno radi na primeni genetike u personalizovanoj medicini, na polju farmakogenetike, nutrigenetike i sportske genetike. Član je Društva genetičara Srbije, Društva za neuronauke Srbije, KLINIS. Radovi su joj objavljeni u recenziranim časopisima, monografijama i zbornicima radova.

Sanja Toljan
specijalista za hormonsko lečenje

Sanja Toljan, dr. med, specijalista anesteziologije, reanimacije i intenzivnog lečenja, 2004. godine osniva Poliklinku “Orlando” u Zagrebu, kada intenzivno počinje da se bavi preventivnom i antiejdž medicinom. Edukaciju je završila u Belgiji kod predsednika Svetskog udruženja za antiejdžing i preventivnu medicinu Dr “Thierry Hertogha”, te nakon učešća na brojnim kongresima i simpozijumima odlučuje da otvori sopstvenu ordinaciju za balansiranje hormona, prepoznajući njihov ogroman značaj na zdravlje ljudi. Osim što svakodnevno radi u Poliklinici, drži edukacije, predavanja i radionice o hormonskom zdravlju i zdravlju uopšteno. Autorka je i tri knjige iz domena hormonske medicine: “Čudesna moć hormona”, “Žene u hormonskoj ravnoteži” i “Muškarci u hormonskoj ravnoteži”. Kroz njenu ordinaciju prošlo je više desetina hiljada pacijenata koji veruju u prirodan pristup lečenju bolesti.

Suzana Paunović
direktorka Kancelarije za ljudska i manjinska prava Vlade Srbije

Rođena je 1969. godine u Užicu. Osnovne studije završila je na Pravnom fakultetu u Beogradu. U oblasti socijalne zaštite radila je od 1995. do 2012. godine, kad prelazi na mesto direktorke Kancelarije za ljudska i manjinska prava Vlade Srbije. Predvodi sve delegacije Srbije pred Savetom za ljudska prava i komitetima UN. U njenom mandatu ispunjene su sve obaveze Srbije pred UN, Savetom Evrope i drugim međunarodnim institucijama koje se bave ljudskim pravima. Zalaže se za prava i podršku najugroženijim građanima Srbije više od 25 godina. Osnivač manifestacija “Sajam socijalne zaštite” i “Složni mozaik Srbije”. Udruženje stručnih radnika socijalne zaštite Srbije 2012. dodelilo joj je prvu Republičku nagradu za doprinos socijalnoj zaštiti Srbije.

Olivera Stefanović Stanković
vlasnica agencije za PR “Proglas” i autorka emisije “Vodič kroz dijabetes”

Dvedesetpetogodišnje iskustvo u medijima i rad s klijentima omogućili su joj dobru komunikaciju, što čini značajan element njenog rada. Zadovoljstvo joj je da stvara uspešne kampanje, ali to joj je i velika satisfakcija za budućnost. Završila je Fakultet za trgovinu i bankarstvo, smer Ekonomija. Godine 1997. usavršavala se u školi za Public Relations (PRA). Radila je na TV “Politika”, TV “Palma”, “Yu Info”, “Kanal D”, Radio “Index”, kao novinar i urednik, a pisala za novine “Argument”. Novi pravac u karijeri započela je 2003. godine u magazinima ”Mama”, i “Trudnoća”, kada je pokazala inovacije u oblasti PR-a. Vrlo brzo je postala advertajzing direktor u toj izdavačkoj kući i na inovativan način započela da uvezuje PR i advertajzing. Od 2008. godine karijeru je nastavila u izdavačkoj kući “Adria Media Serbia”, gde je nakon godinu i po dana postala vođa advertajzing tima za print i onlajn. Uporedo je radila na mnogim projektima, kao što su Beogradska rolerijada, Dečji sajam, Lady Fair. TV karijera joj je pomogla da upozna mnoge ljude s kojima i sad sarađuje, a projekti na kojima je radila i danas se uspešno realizuju. Smatra da “lepa reč i gvozdena vrata otvara” i da “ono što mislimo to i postižemo” , a optimizam i pozitivizam mnogo joj pomažu u radu. Vlasnica je agencije za PR “Proglas” i vodi emisiju “Vodič kroz dijabetes” na televiziji “Studio B”.

Jelena Gajšek
autorka i voditeljka emisije Stil

Jelena Gajšek je autorka i voditeljka jedne od najdugotrajnijih televizijskih emisija na srpskom televizijskom nebu. Završila je Petu beogradsku gimnaziju, a uporedo s radom na TV “Studio B” i Fakultet političkih nauka, odsek Žurnalistika. Deo je tima “Studija B” više od dvadeset godina, predavač je uglednog francuskog fakulteta “Modart” i vlasnica produkcijske kuće “Lifestyle Brand”. Kao jedan od ukupno deset stipendista FPN-a, Irexa i BBC-a, specijalizirala je novinarstvo u elektronskim medijima te stekla i međunarodnu novinarsku diplomu. Magistarske studije završila je na FPN-u, na smeru Teorija kulture, a tema njene teze “Fenomen mode u medijima” čini je jedinim novinarom modnim magistrom u zemlji. Njena doktorska teza obrađuje fenomen televizijskih emisija iz kojih nastaju visokotiražne knjige, poput knjige “Agape antologija” njenog supruga Aleksandra Gajšeka, i jedina je stručna analiza na ovu temu. Jelena je dobitnica međunarodne nagrade za regionalni razvoj mode i nagrade za doprinos kulturi Srbije. Svake godine od nastanka emisije, stručni žiri i javnost proglašavali su je jednom od tri najbolja modna autora u zemlji. Udata je i majka troje dece.

Katarina Savić
direktorka marketinga i Field Force tima u kompaniji „INNventa pharm“

Diplomirala je 2006. na Hemijsko-tehnološkom fakultetu, smer farmaceutska tehnologija. Na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu završila je master studije, MBA (Master of Business Administration) u periodu 2015. do 2017. godine – smer Liderstvo i upravljanje projektima, master rad na temu „Značaj inovacija u farmaceutskoj industriji“. Dugogodišnje radno iskustvo stiče najpre u apoteci od 2001, nakon čega profesionalnu karijeru nastavlja u farmaceutskoj industriji u sektoru marketinga i prodajnog tima u kompanijama „Ivančić i sinovi“ i „Hemofarm“, a od 2016. radi u kompaniji „INNventa pharm“, gde je i trenutno zaposlena na poziciji marketing i Field Force menadžera. Učesnica je brojnih seminara i konferencija u farmaceutskoj industriji poslednjih 18 godina. Dobitnica je Zlatne medalje „Beli anđeo“ na forumu Biznis baza 2008. u Beogradu, kao i prve nagrade iz farmaceutske tehnologije u okviru saveza pronalazača za liniju prirodnih kozmetičkih proizvoda. Osnivač je projekta „Smarketing“, a prvi inovativni trening pod nazivom „Smarketing u Srbiji“ namenjen je poslovnim ljudima, kako bi kroz smarketing program doprineli razvoju i unapređenju rada preduzeća.

Dr Goran Lazović
specijalista plastične, estetske i rekonstruktivne hirurgije

Zaposlen u poliklinici “Eterna Medical System”. Dve decenije radio na Klinici za opekotine, plastičnu i rekonstruktivnu hirurgiju, kao načelnik odeljenja i zamenik direktora Odseka za plastičnu hirurgiju. Dvadeset pet godina bio je učenik i saradnik prof. dr Miodraga Colića. Radio u Dubaiju i Kuvajtu

Željko Jović
direktor Sektora za zdravstveno osiguranje „UNIQA osiguranja“

Jedan od najznačajnijih stručnjaka za privatno zdravstveno osiguranje u Srbiji bogato iskustvo sticao je na rukovodećim pozicijama u privatnom zdravstvenom i sektoru osiguranja, u poslednjih deset godina. Od 2017. godine, na čelu je Sektora za zdravstveno osiguranje „UNIQA osiguranja“, jednog od tržišnih lidera u ovom segmentu. Pre toga, bio je na poziciji direktora prodaje i marketinga u najvećim privatnim zdravstvenim sistemima, kao što su „Bel Medic“, „MediGroup“ i „Jedro“. Jović je doktorirao na Fakultetu organizacionih nauka Univerziteta u Beogradu. Pored doktorske disertacije na temu „Razvoj modela međuzavisnosti prodaje i marketinga u privatnim zdravstvenim ustanovama u Republici Srbiji“, objavio je veliki broj analiza i istraživanja, koja su i danas dragocen resurs za dalji razvoj privatnog zdravstvenog osiguranja u našoj zemlji.

Aleksandra Damjanović
psihijatar-psihoterapeut

Aleksandra Damjanović, doktor medicine i specijalista psihijatrije, diplomirala je 2004. na Medicinskom fakultetu u Beogradu. Doktorantkinja je Odeljenja za neuronauke Medicinskog fakulteta Univerziteta u Kragujevcu. Nosilac je naprednog nivoa edukacije iz racionalno-emotivne i kognitivno-bihejvioralne terapije (RE&KBT) REBT pridruženog trening centra Instituta “Albert Elis“ iz Njujorka. Poslednjih osam godina njena profesionalna interesovanja usmerena su pretežno na psihoterapiju, savetovanje i koučing s fokusom na anksiozno-depresivne poremećaje, partnerske odnose, prevenciju sindroma izgaranja na poslu i zdravstveni koučing. Autor je ili koautor mnogobrojnih stručnih radova i nekoliko monografija. Izlagala je na Kongresu psihoterapeuta Srbije 2017. godine, kao i na Evropskom kongresu psihoterapeuta u Beogradu 2018. Znanja iz oblasti prodaje i marketinga stekla je kroz desetogodišnje iskustvo u multinacionalnoj farmaceutskoj kompaniji “PharmaSwiss”. Dve godine vodila je Sektor za ljudske resurse za Srbiju i Crnu Goru u istoj kompaniji. Objavila je dve knjige poezije i nekoliko kratkih priča od kojih je priča “Virus” dobila nagradu grada Beograda. Član je Centra za bioetičke studije. Početkom 2018. osnovala je Centar za edukaciju i konsalting Expert Centar, na čijem je čelu. U periodu od septembra do decembra 2018. godine, pojavljuje se kao psihijatar i stručni saradnik u prvoj sezoni zdravstveno-informativnog TV serijala “Na prvom mestu” autora Draga Jovanovića, u delu pod nazivom “Seansa”, sa ciljem da se gledaocima približi psihoterapija i problemi koji se njom rešavaju.

Dr Tanja Radenkov
Specijalizant plastične, estetske i rekonstruktivne hirurgije

Specijalizant plastične, estetske i rekonstruktivne hirurgije. Vlasnica prvog centra za edukaciju lekara i stomatologa na polju estetske medicine, akreditovanog od strane Zdravstvenog saveta Srbije. Sertifikovani predavač i edukator iz oblasti: hijaluronskih filera, neuromodulatora, krvne plazme i niti, mezoterapije i hemijskih pilinga, kolagen stimulatora i siluet soft niti. Dobitnica brojnih priznanja, među kojima su Nagrada Univeziteta u Oksfordu za najbolju medicinsku praksu 2017. godine, zatim Dama - za najuspešniju ženu u 2017. godini, Balkanaward 2017 - za inovacije na polju estetske medicine, Prvog oskara Srbije 2017. kao nagrade Žena dvadeset prvog veka iste godine.

Branislava Antović
blogerka

Rođena u Aleksincu pre 32 godine. Diplomirala novinarstvo na Fakultetu političkih nauka u Beogradu. Odmah po diplomiranju, pokrenula je svoj blog. Tri godine nakon njegovog pokretanja, Branislava počinje i profesionalno da se bavi blogovanjem. Iste godine dobija priznanje “PC Press magazina”, koji njen blog proglašava za jedan od pet najboljih blogova i jedan od pedeset najboljih sajtova u Srbiji za 2013. Naredne godine, kompanija “Grand Aroma” uvrštava Branislavu na spisak 50 uspešnih žena Srbije, a domaći magazin “Bazar” dodeljuje joj nagradu “Ličnost od stila”. U novembru 2018. godine, u okviru manifestacija Wannabe Digital Awards, biva proglašena za lajfstajl blogera godine. Danas, Branislava je na čelu tima od šestoro ljudi, koji zajedno rade na sadržaju bloga Brana’s Divine World, koji je u međuvremenu postao jedan od najpoznatijih lajfstajl blogova u regionu. Kako sama ističe, uspela je da od svog hobija stvori posao iz snova, a od svog bloga medij u kakvom je oduvek želela da radi.