UČESNICI KONFERENCIJE


Dragana Jovanović

Dr sc. med. Amira Fazlagić

Aleksandra Novakov Mikić

Dr Marta Terzić

Ivana Jovanović Beatović

Dušanka Vučinić Latas

Ana Kovačević

Tamara Ratković

Milica Bursać

Marina Nikolić Đurović