Categories Prevencija

Sajberuvce: NTC program kao podrška deci sa oštećenim sluhom

Kao i svakog utorka, u saradnji sa portalom Sajberuvce, na našem portalu možete čitati tekst koji se bavi decom sa oštećenim sluhom, njihovim razvojem, edukacijom, zaštitom prava i uključivanjem u društvo. Prethodne tekstove pročitajte OVDE, a danas ćete u nastavku pročitati intervju sa dr Rankom Rajovićem, autorom NTC programa za razvoj kreativnog učenja i funkcionalnog razmišljanja kod dece predškolskog i školskog uzrasta.

Foto: Guliver/Thinkstock
Foto: Guliver/Thinkstock

Principi NTC programa počivaju na poznavanju i razumevanju procesa strukture, razvoja i rada mozga – kao glavnog i odgovornog “šefa” koji koordinira ne samo sve telesne/motoričke funkcije, već i psihičke. Malo je poznato da je osnovna funkcija mozga – preživljavanje. Što znači da je osnovni cilj mozga da svog “vlasnika” održi uspešno “u životu” koristeći sve svoje kapacitete, tj. pronalazeći rešenje za prevazilaženje psiho-fizičkih prepreka povezivanjem informacija koje poseduje i takozvanim funkcionalnim razmišljanjem. Neuspeh i ponavljanje pokušaja sve do uspešnog rešavanja izazova, igra ključnu ulogu u razvoju razmišljanja – iz grešaka i neuspelih pokušaja se uči mnogo više o pravoj prirodi stvari, nego iz uspeha. Ukoliko detetu pomognemo da isti pristup primeni u svakodnevnom životu, mi podstičemo kreativni način učenja, povezivanja činjenica i omogućavamo detetu da ostvari svoje postojeće intelektualne kapacitete. Prilazeći razvoju deteta na ovaj način, NTC program nas podseća koliko su zapravo razvoj tela i duha neodvojivi.

Da li dete sa posebnim potrebama, kao što je oštećenje sluha, može biti smatrano darovitim detetom, po NTC merilima?
Deca koja imaju oštećeno čulo sluha ili čulo vida kompezatorno mogu da aktiviraju druge regije mozga i da donekle ublaže posledice nedostatka jednog čula. Tako da i ova deca mogu da razviju svoje potencijale. A ukoliko je genetski predodređeno, pravilnim radom možemo razvijati i njihovu darovitost.

S obzirom da je dobro baratanje verbalnim aspektom jedan od osnovnih preduslova za uključivanje u NTC radionice, mogu li deca oštećenog sluha uspešno raditi po NTC program? Da li je neophodno prilagođavanje programa I u kojoj meri je to prilagođavanje izvodljivo?
NTC program se bazira na asocijacijama i na povezivanju asocijacija tako da deca oštećenog sluha mogu da primenjuju dosta elemenata NTC programa. Neke od metoda moraju biti modifikovane kako bi bile primenjive i u radu sa decom oštećenog sluha.

Ostatak intervjua sa dr Rankom Rajovićem pročitajte OVDE.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

TAKOĐE ZANIMLJIVO!

ESTETICA magazin

IDEJE ZA UREĐENJE DOMA