DENTALNA INFEKCIJA

by | april 29, 2010

Dentalna infekcija je opšte oboljenje, pri kome je dokazano ili se s izvesnom sigurnošću pretpostavlja da uzrok leži u infektivnim ognjištima zubnog sistema, kao što su, npr. apikalni granulomi, paradentozni apscesi itd.;

Tagovi: