DIGESTIJA

by | maj 4, 2010

Digestija, (1) varenje, (2) ekstrahovanje restvorljivih suptancija iz neke droge pri temperaturi od 35 do 40ºC.

Tagovi: