Prvi put kod defektologa: Šta treba da znamo?

by | 26 novembra, 2021
Kod defektologa

Vašem detetu je preporučena procena defektologa. Šta to znači i kako izgleda? Odgovor na ovo pitanje donose stručnjaci DokTok platforme za besplatne zdravstvene konsultacije.

Piše: Jovana Nikolovski, defektološkinja / oligofrenološkinja

Kod defektologa će vaše dete najčešće uputiti lekar – pedijatar, dečiji neurolog ili psihijatar, mada se sve češće dešava da se roditelji sami jave defektologu za pomoć, što radi procene i prevencije, što zbog uočenih poteškoća u određenim sferama sposobnosti kod deteta.

Pri prvom susretu, defektolog će od vas kao roditelja / staratelja deteta tražiti različite podatke koje ću navesti u produžetku. Važno je da ih znate i imate pripremljene pred prvo viđanje sa defektologom.

Šta treba pripremiti pre prvog odlaska kod defektologa?

Od postojeće medicinske dokumentacije dobro je da imate izveštaje neurologa i psihijatra (ukoliko je dete bilo na pregledu kod ovih specijalista). Naglasite defektologu ukoliko dete koristi neku vrstu medikamentozne terapije.

Defektolog će vas pitati o dosadašnjem razvoju deteta, kao i o eventualnim faktorima rizika tokom trudnoće ili porođaja.

Koje su to važne informacije koje moramo da znamo?

Trudnoća i porođaj: Da li je tokom trudnoće bilo specifičnih teškoća (krvarenja, eklampsija, rh inkopatibilija, uzimanje lekova), da li je dete rođeno u terminu, koliko je trajao porođaj i da li je bilo komplikacija.

Rani razvoj: Da li su postojale specifičnosti u prvih godinu dana sa uspostavljanjem ritma (spavanja, ishrane), usvajanje važnih miljokaza (sedenje, puzanje, hod, prva reč, prva rečenica, uspostavljanje kontrole sfinktera), hronične bolesti, senzorne poteškoće.

Defektolog će nakon perioda opservacije i određenih upitnika koje ćete popuniti, zajedno sa Vama postaviti ciljeve na kojima treba raditi u narednom periodu. Procena, kao i ciljevi koji se postavljaju, uvek su individualni i usmereni samo na vaše dete.

Pročitajte i… Pitali smo defektologa: Šta sve može da utiče na pojavu problema kod dece i šta mi kao roditelji možemo da učinimo


Jovana Nikolovski, defektološkinja / oligofrenološkinja

Diplomu osnovnih studija stekla je na Fakultetu za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju 2011. godine na odseku za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju osoba sa teškoćama u mentalnom razvoju. Master studije iz oblasti javnog zdravlja završila je 2014. godine odbranom master rada na temu Znanje, stavovi i ponašanje roditelja prema epilepsiji kod dece. Rad je publikovan u časopisu Epilepsy & Behaviour u decembru iste godine.

Već tokom studija pokazuje sklonost i interesovanje prema rehabilitacionoj sferi struke. U želji da stekne dodatno iskustvo, tokom studija volontira i posvećuje se kliničkom radu sa decom sa razvojnim teškoćama i autizmom. Staž i dodatno volontiranje obavlja na Klinici za neurologiju i psihijatriju za decu i omladinu. Zbog želje za znanjem i učenjem dodatnih tehnika rada u oblasti rehabilitacije dece sa teškoćama u razvoju i autizmom, završava i kurs reedukacije psihomotorike sa relaksacijom i stiče zvanje reedukator psihomotorike.

Dodatno se usavršava u oblasti neuropsihologije.

Lacheev / iStock via Getty