Numerologija: Najbolji datumi za venčanje u 2023!

by | novembar 27, 2022
Najbolji datumi za venčanje u 2023

Koji su najbolji datumi za venčanje u 2023. koji će osigurati dalji srećan porodični život? Evo odgovora u tekstu u nastavku!

Mnogi parovi propadnu nakon što zvanično registruju. Nakon venčanja, partneri počinju da traže razloge za pogoršanje odnosa, zaboravljajući da je datum sklapanja braka od velike važnosti. To postavlja temelje za porodičnu zajednicu jer mnogo zavisi od energije ovog datuma. Veoma je važno povezati opšti datum venčanja sa datumom rođenja svakog partnera. Ovo se obračunava pojedinačno za svakog partnera nakon što je određen datum venčanja. I takav proračun će pokazati kako će se partner ponašati u braku.

U nastavku vam otkrivamo dane u 2023. kada postoje energije koje pozitivno utiču na porodične zajednice, ljubav i udobnost. Neobeleženi dani nose energiju različitu od ovih ciljeva.

Najbolji datumi za venčanje u 2023.

Januar

2. januar – dan će dati dobru materijalnu osnovu i doneće novac i ljubav i međusobno razumevanje.

6. januar – vaša porodica će biti brojna, rođaci će se okupljati oko vas.

24. januar je dobar dan, koji će dati i materijalnu bazu, i ljubav, i veliku porodicu, te podršku rođaka.

28. januar – u vašem životu biće udobnost doma, umerena i mirna porodična zajednica, osnovni porodični materijalni prihod, podrška rođaka.

29. januar – vaš sindikat će postati statusni, usmeren na spoljno priznanje i sličan partnerstvu dva biznismena. U ovom paru, muškarac i žena će se fokusirati na zajedničke poslovne i materijalne ciljeve.

Februar

1. februar – brak će biti uspešan u pogledu života i porodične udobnosti. Novac će biti prisutan, njihova potrošnja će biti vezana za porodične ciljeve. Dostupni porodični krediti.

3. februar – dan će dati porodično prihvatanje jedni drugih i međusobno razumevanje, podršku rođaka. U velikoj porodici vladaće ljubav i sposobnost kompromisa.

10. februar – dan obećava porodici novčani tok, status, spoljašnju manifestaciju para i procenu spolja kao poštovane osobe. Dobar dodatak je kućna udobnost.

16. februar – dan će otvoriti kuću i nekretnine za porodičnu zajednicu, zdravu decu (možda više od jednog), podršku ženama vašeg roda, uspešan i skladan porodični život.

19. februar je dobar dan za parove koji planiraju da vode zajednički posao i postignu zajedničke materijalne rezultate. Istovremeno, u takvim sindikatima je moguća konkurencija između partnera.

21. februar – u paru će postojati međusobno razumevanje i prihvatanje partnera, iskrenost, podrška rođaka. U velikoj porodici biće rešeno pitanje nekretnina, mogući su krediti.

23. februar – na današnji dan rađa se miran, odmeren, harmoničan život. Ne očekujte previše novca, ali univerzum će vam pružiti mogućnosti za novac.

25. februar – porodici će biti obezbeđene nekretnine, podrška rodbine, posebno sa ženske strane. U porodici će vladati međusobno razumevanje. Pitanje novca će se rešiti uz pomoć oca ili voljenog muškarca.

27. februar je dobar dan za porodičnu udobnost, sindikat obećava da će biti miran, odmeren, harmoničan. Biće prisutna i materijalna dobra.

Najbolji datumi za venčanje u 2023. u martu

Mart nije baš dobar za porodične zajednice u pogledu novčanog toka, ali se neki datumi ipak mogu razlikovati.

10. mart je zajednica dvoje jakih ljudi koje će izdržavati rođaci bez prelaska ličnih granica. Ljubav i domaćinstvo će pratiti par, ali ima mesta za usamljenost.

18. mart – dan je pogodan za brak u okviru „poslovnog partnerstva“. Datum je idealan za postizanje visoke pozicije, zajedničko poslovanje. Istovremeno, ljubav, miran porodični život i sposobnost pregovaranja takođe će biti prisutni u paru.

April

7. april je dan koji pogoduje dobrom životu, prijatnom porodičnom životu, podršci starijih muškaraca. Par će kreirati sopstvenu filozofiju i razvijati se u smislu karijere.

9. april je povoljan dan za stvaranje velike porodice. Možete računati na podršku svojih rođaka, ali držite distancu u komunikaciji sa roditeljima. Porodica će često putovati ili se seliti.

10. april – dan će dati porodici i međusobno razumevanje, i putovanja u daleke zemlje, i monetarnu komponentu, i priliku za postizanje visokog položaja.

16. april – kućni život i porodična udobnost, podrška muškarcima, sopstvena porodična filozofija, tradicija i pravila. Obezbeđivanje nepokretnosti. Umeren način života.

18. april – porodica će biti velika i jaka, moći ćete da se selite i promenite mesto stanovanja, uz podršku rođaka. Nekretnine i udobnost su takođe vaši saputnici.

26. april – dan podržava želju para da postigne društvene visine, materijalne ciljeve. Partnerstva zajedno sa ljubavlju će pomoći u tome. Budite oprezni u komunikaciji sa roditeljima.

30. april – dan nosi materijalne i statusne ciljeve para. Glavna stvar je ne zaboraviti da se samo u zajednici ljubavi mogu postići visine. Budite ljubazni i pregovarajte za vidljive rezultate.

Maj

6. maj je dobar dan za dalju porodičnu udobnost i ljubav. Takođe postoji jasnoća, struktura i dobar rad u porodičnom životu.

8. maj je idealan dan za sve: ljubav u velikoj porodici, podršku rodbine, posao i karijeru.

9. maj – dan će pružiti priliku paru da mnogo putuje, istražuje svet i odgaja decu okruženu radošću i blagostanjem.

13. maj – dan će postaviti temelje za porodicu: kuću ili bilo koju drugu imovinu. Radost komunikacije sa decom, porodični život i udobnost, podrška rođaka, ali ćete morati da radite na temi ljubavi.

16. maj je dan za parove koji su fokusirani na materijalne i statusne rezultate, kojima je stalo do društvene realizacije i popularnosti ( pročitajte i: Žena vamp: 5 fatalnih dela koja će vas učiniti kraljicom svake večeri ).

17. maj – dan je povoljan za veliku porodicu, putovanja i putovanja. U vezi će biti ljubav i strast, porodični život koji dobro funkcioniše. Na temu novca će morati da se poradi.

18. maj – dan paru daje i visok društveni status, i priliku da putuju i imaju temelj porodičnog života u obliku kuće. Odnosi treba da budu iskreni, verovatno sa sklapanjem formalnih bračnih ugovora.

24. maj – dan vodi ka toplom porodičnom životu, skladnom životu, novcu, brojnim prijateljima, poslu i profesionalnom ispunjenju.

25. maj je idealan dan za partnerske parove koji teže karijeri i društvenom ispunjenju. Postoji materijalni interes, rivalstvo, novac, aktivira se pravna sfera.

26. maj – par će imati podršku rođaka, velike porodice, osnova za to su nekretnine i međusobno razumevanje. Neophodno je ograničiti komunikaciju sa majkom supružnika.

30. maj – dan stvara veliku porodicu, daje podršku rodbini, materijalnu bazu, ljubav i međusobno razumevanje, harmoniju.

exchange of wedding rings white

Najbolji datumi za venčanje u 2023. u junu

7. jun – dan će vam dati priliku da dramatično promenite život, donesete ljubav, brigu i stvorite dugu i jaku vezu.

23. jun – generalno, dan nosi energiju porodične udobnosti i harmonije, novca i putovanja. Ali moraćete da držite rođake na distanci, ne treba očekivati pomoć od njih, a ponekad ćete morati da radite na ljubavi.

29. jun – Porodica stvorena na ovaj dan biće okružena brigom i obezbeđena novcem i nekretninama. Porodica će moći da radikalno promeni svoje živote nekoliko puta.

Jul

Nepovoljan mesec ove godine za građenje porodičnih odnosa

Avgust

5. avgust – nakon venčanja na ovaj dan, u porodici će vladati međusobno razumevanje i podrška. Rođaci će, najverovatnije, finansijski pomoći.

6. avgust – dan će dovesti do mnogih međunarodnih putovanja, putovanja ili preseljenja u drugu regiju sa dramatičnom promenom života.

7. avgust – ovaj dan će porodici dati puno prijatelja, komunikacije, harmonije i mira

8. avgust – u paru će vladati sjaj u komunikaciji, intelektualna kompatibilnost, nove ideje, novi projekti, želja za postizanjem materijalnih rezultata. Neće bez strasti i prisustva nekretnina.

11. avgust – par će imati romantično raspoloženje, posao, karijeru, kućni život, porodičnu udobnost, želju za postizanjem materijalnih ciljeva, rezultata i visokog statusa. Mora se paziti da  ne podlegnete svim iskušenjima.

12. avgust je dan za postavljanje temelja porodice, njene tradicije i filozofije. Par će nastojati da realizuje materijalne zadatke i postigne visoke ciljeve i položaje, u čemu će rođaci pomoći.

23. avgust – dan će pomoći u stvaranju velike porodice. Rođaci će izdržavati ne samo rečju, već i imovinom, na primer, kućom. U paru će vladati duhovna harmonija.

25. avgust – takav par će biti okružen kućnim komforom, porodičnom udobnošću. U životu će biti mnogo prijatelja, lakoće komunikacije i harmonije.

30. avgust – porodici će biti obezbeđena toplina, kućni komfor i novac. Biće porodične vrednosti, tradicije, pravila, podrška muškaraca, očeva. Razumevanje duše.

 

Najbolji datumi za venčanje u 2023. u septembru

Nepovoljan mesec ove godine za građenje porodičnih odnosa

Oktobar

3. oktobar je dan za ujedinjenje jakih ljudi. Brak na ovaj dan će dovesti do velike porodice. Postoji mogućnost odlaska u inostranstvo. Porodica će imati određene tradicije, filozofiju, pravila i biće prilično harmonična.

7, 8. i 9. oktobar su neutralni dani za sklapanje bračnih zajednica

11. oktobar je dobar dan za porodične odnose. Imaćete veliku porodicu, podršku od rodbine, fondaciju u vidu kuće, nekretnine, novca.

15. oktobar je povoljan dan za veliku porodicu. Imaće novac, podršku žena, pažnju i toplinu, ali su problemi sa stanovišta pravne sfere verovatni.

19. oktobar – u porodici stvorenoj na ovaj dan vladaće udobnost, sloga, ljubav. Podrška od žena je moguća, porodici će biti obezbeđene nekretnine, kuća. Moraćete da radite na međusobnom razumevanju i prihvatanju partnera ( pročitajte i: I živeli su srećno do kraja života: kako ostati na istoj talasnoj dužini sa svojim mužem ).

25. oktobar – stvaranje velike porodice sa mogućnošću kupovine nekretnina. U odnosima će se javiti želja da se kroz materijalnu sferu ostvari u društvu. Neophodno je naučiti prihvatiti snagu partnera.

28. oktobar – ovaj dan će dati udobnost doma, osnovu porodice: dom, nekretnine, međusobno razumevanje. Deca će morati da nauče da komuniciraju i čuju jedni druge.

Novembar

3. novembar – ljubav i strast u paru biće isto što i međusobno razumevanje i prihvatanje. Biće prilike da odete da živite u inostranstvu ili na neki drugi način da proširite mogućnosti porodice.

6. novembar – strast i želja za jačanjem materijalne baze biće prisutni u porodici. Zahvaljujući novcu, deci i podršci žena, porodica će imati priliku da korenito promeni svoje živote.

7. novembar – porodica će imati temelj – kuću ili stan, biće dece u paru, filozofija, tradicija i pravila, biće podrška ženama. Harmonija, kućna porodična udobnost i novac.

9. novembar – dan će pružiti porodičnu udobnost, podršku muškarcima, porodična pravila i tradicije. Moguća putovanja i preseljenja, promena nekretnine. Biće prilike da par radikalno promeni svoj život.

12. novembar – u porodici će biti ljubavi, želja za poboljšanjem statusa. U velikoj porodici vladaće razumevanje među supružnicima, biće prisutna tema ugovora u pravnoj oblasti.

14. i 15. novembar su neutralni dani za sklapanje bračnih zajednica.

18. novembar – u paru će biti kućna porodična udobnost, osnova je kuća, nekretnina, međusobno razumevanje, harmonija, putovanja, deca.

28. novembar – dan je pogodan za parove koji teže društvenim visinama i vrhuncima, poboljšaju svoju finansijsku situaciju. Majke oba partnera mogu pomoći porodici. Želite da radikalno promenite svoj život.

Najbolji datumi za venčanje u 2023. za decembar

8. decembar je dobar dan za sklapanje bračne zajednice: harmonija će vladati u kući, ugodan život u kući, porodična filozofija, podrška žena. Porodica može biti velika i prijateljska, par će težiti društvenim visinama.

19. decembar – pružiće priliku za stvaranje velike porodice, kupovinu nekretnina i održavanje porodične filozofije, ugodan dom i harmoniju.

27. decembar – Pogodno za parove tipa poslovnog partnerstva. Takav par će biti usmeren na postizanje društvenih visina, posao, karijeru i profesionalnu realizaciju,

Lepota i zdravljeВиктор Высоцкий/iStock/Getty Images Plus via Getty Images; PeopleImages/iStock/Getty Images Plus via Getty Images; NeonShot/iStock/Getty Images Plus via Getty Images