KINESKA MEDICINA

by | 25 aprila, 2009

Akupunktura, akupresura i lekovito bilje sastavni su deo tradicionalne kineske medicine. U kineskom načinu lečenja veruje se da su zdravstvene tegobe izazvane poremećajima u protoku ČI energije kroz organizam, ili neravnotežom među JIN i JAN stanja. Akupresura je način lečenja koji se svodi na pritiskanje tačaka ta telu prstima, kako bi se izmenio unutrašnji protok životne- či energije.
Prema tradicionalnoj kineskoj medicini, u organizmu postoji 14 meridijana ili puteva kojima protiče či energija i u odnosu na njih se vrši akupresura ili akupunktuta. Akupunktura takođe se kontrološe protok či energije, ali se lečenje obavlja iglama. Prosečan tretman se sastoji od zabadanja 5-15 igala i mora da ga obavlja stručna i osposobljena osoba. Kinesko lekovito bilje može se pripremati na različite načine, kao čaj, melem, kupka… Ovu vrstu lekovitog bilja ne treba konzumirati proizvoljno, jer velika količina može da izazove trovanje.

Tagovi: