Pitali smo pedijatra: Šta sve obuhvata lekarski pregled za buduće prvake?

by | mart 18, 2022

Najveći sistematski pregled u pedijatriji je upravo pregled pred upis u prvi razred. Obavlja ga najmanje pet lekara različitih oblasti medicine, uz dodate i laboratorijske analize. Lekarski pregled za buduće prvake organizuje se svake godine od februara u posebnim, za to predviđenim terminima, kada se pregledaju samo zdrava deca. Šta sve vaše dete očekuje u okviru ovog pregleda otkrivamo u saradnji sa stručnjacima Doktok platforme za besplatne zdravstvene konsultacije. 

Piše: Dr Nataša Jovanović, specijalistkinja pedijatar

Lekarski pregled za buduće prvake počinje tako što vas timska sestra vašeg pedijatra poziva i zakazuje pregled kod lekara.

Članak se nastavlja posle reklama

1. Merenje visine i težine

Na pregledu se meri visina i težina, podaci se upisuju u karte rasta i upoređuju se sa ranijim merenjima, da bi se procenilo napredovanje deteta.

Karte rasta mogu pratiti i roditelji ukoliko žele, preko aplikacije za mobilni telefon Karte rasta sa App Store-a ili Google Play-a, tako što će u aplikaciju upisati vrednosti merenja u domu zdravlja ili pravilno izmeriti visinu deteta kod kuće (bez obuće, sastavljenih peta, ispruženih kolena, ramena uz podlogu, pogled horizontalno napred), najmanje jednom u 6 meseci, a zatim uneti podatke i proveriti na grafikonu da li je dete u optimalnoj zoni rasta. Na osnovu unetih podataka aplikacija automatski računa i ciljnu visinu koju dete treba da dostigne na osnovu visine roditelja.

2. Vakcine prema kalendaru vakcinacije

Nakon merenja visine i težine uvidom u zdravstveni karton proverava se da li je dete primilo sve predviđene vakcine za uzrast i pravi plan nadoknade propuštenih vakcina.

Članak se nastavlja posle reklama

Po zvaničnom kalendaru vakcinacije naše zemlje za 2022. godinu sva deca pred upis u školu dobijaju Tetraxim vakcinu – protiv difterije, tetanusa, pertusisa i poliomijelitisa i Priorix (MMR) vakcinu protiv morbila, parotitisa i rubele.

3. Standardni pedijatrijski pregled

Pre vakcinacije obavlja se uobičajeni pedijatrijski pregled: glava, vrat, ždrelo, slušanje pluća, srca, merenje pritiska, pregled stomaka, neurološki pregled. U izveštaj se upisuju i svi bitni podaci o ranije preležanim bolestima, hroničnoj terapiji, operacijama, povredama, alergijama.

Članak se nastavlja posle reklama

Pročitajte i… Ishrana školske dece – šta svaki roditelj treba da zna

4. Pregledi specijalista

Na kraju vaš izabrani pedijatar planira kontrolu krvne slike i mokraće i upućuje na preglede oftalmologa, fizijatra, otorinolaringologa, stomatologa, logopeda, a po potrebi i kod lekara drugih specijalnosti ukoliko dete ima neki medicinski problem.

Pregledi konsultanata se odvijaju uhodano: oftalmolog proverava pokretljivost i oštrinu vida oba oka, pregled očnog dna, biomikroskopski pregled i daje svoje mišljenje.

Članak se nastavlja posle reklama

Otorinolaringolog pregleda nosne šupljine, zdrelo, uši otoskopom, proverava sluh.

lekarski pregled za buduće prvake

Članak se nastavlja posle reklama

Fizijatar kontroliše da li postoji nepravilno držanje tela, deformitet kičmenog stuba, stopala, ukoliko postoji odstupanje pokazuje vežbe i zakazuje dalje kontrole.

Stomatolog će proveriti stanje zuba i mekih tkiva usta (nekada se tek na stomatološkim pregledima otkrije sapet jezik – frenulum linguae breve koji pravi detetu problem u izgovaranju određenih glasova) i na kraju pregleda će dati uputstva roditeljima za ishranu, higijenu i prevenciju karijesa kod dece.

Logoped proverava grafomotoriku – način na koji dete drži olovku, piše, crta, što je od izuzetne važnosti, jer poteškoće na ovom polju mogu uticati na kasniji lošiji uspeh u školi. Sve vreme razgovara sa detetom da bi procenio fond reči, razumevanje, uvek radi i artikulacioni test kojim prati da li dete pravilno izgovara sve glasove, i daje instrukcije ukoliko je potreban dalji logopedski tretman.

Članak se nastavlja posle reklama

5. I na kraju – potvrda da je dete spremno za upis u školu

Kada se završe svi konsultativni pregledi roditelj odnosi izveštaje na uvid izabranom pedijatru, koji daje potvrdu da je dete spremno za upis u osnovnu školu.


Savetuje vas dr Nataša Jovanović, specijalistkinja pedijatar

Dr Nataša Jovanović je rođena 1983. godine u Čačku gde je završila osnovnu i srednju školu kao nosilac Vukove diplome. Diplomirala je na Medicinskom fakultetu u Beogradu 2009. godine sa prosečnom ocenom 9.06, nakon čega je završila specijalizaciju iz pedijatrije u Institutu za majku i dete u Beogradu.

Stručno se usavršavala u Univerzitetskoj bolnici u Helsinikiju. Dobitnik je nagrade u Moskvi za rad na temu gojaznosti školske dece. Sertifikovana je od strane Evropskog reanimacionog saveta za pružanje prve pomoći u dečijem uzrastu. Savetnica je za dojenje u Help Me Feed Foundation.  Od 2019. godine je član Evropske akademije za pedijatriju. 

Članak se nastavlja posle reklama

Zaposlena je kao specijalista pedijatar u Domu zdravlja u Čačku, udata, majka jednog deteta

Inside Creative House / iStock via Getty