Categories Blog

Prvih 30 dana

Intenzivno razmišljajući ovih dana na temu promena, pročitala sam self-help knjigu autorke Arijen de Bonvoazen Prvih 30 dana. Dugi niz godina dok sam … “Prvih 30 dana”

Categories Blog

Sve je do nas!

Obično ostajemo razoružani pred otvorenim pokazivanjem emocija. Kada pred nas stane dete od tri godine vidno uplašeno, bez razmišljanja, nagonski krenemo ka njemu … “Sve je do nas!”