Sadnjom medonosnog bilja kompanija Imlek tradicionalno obeležila Svetski dan zaštite životne sredine

by | jun 10, 2024
Sadnjom medonosnog bilja kompanija Imlek tradicionalno obeležila Svetski dan zaštite životne sredine

Kompanija Imlek već godinama tradicionalno obeležava Svetski dan zaštite životne sredine, što nije izostalo ni ove godine. Sadnjom medonosnog bilja i izgradnjom hotela za divlje pčele, pokazali su svoju angažovanost u očuvanju životne sredine. 

U Medonosnom vrtu Silosa u Beogradu, udruženim snagama zaposleni su zasadili pregršt medonosnog bilja, značajnog zbog privlačenja insekata koji su ključni za biodiverzitet i očuvanje biljnih vrsta. Ovo bilje, osim što privlači insekte, pruža i izvor hrane i stanište za različite životinje, čime se direktno podržava ekosistem.

hotela za divlje pčele

Pored sadnje, zaposleni su se oprobali u interesantnoj ali i edukativnoj aktivaciji koja je podrazumevala izgradnju hotela za divlje pčele, koji pruža sigurno utočište i podržava očuvanje populacija ovih važnih polinatora.

Svetski dan zaštite životne sredine obeležen na najbolji mogući način

Kompanija Imlek svesna je svoje odgovornosti prema ekosistemu i aktivno preduzima korake kako bi zaštitila životnu sredinu. Kroz svoje poslovne operacije, Imlek integriše principe održivosti i ekološke odgovornosti, te kontinuirano radi na smanjenju negativnog uticaja na prirodne resurse.

Ulaganje u zaštitu životne sredine nije samo moralna obaveza, već ključni deo strategije kompanije Imlek, koja teži postizanju ravnoteže između ekonomskih ciljeva i očuvanja prirodnih resursa. Kroz inovativne projekte i saradnju sa relevantnim partnerima, kompanija demonstrira svoju posvećenost održivom razvoju i kontinuirano je u potrazi za novim načinima za unapređenje i zaštitu biodiverziteta.

Kompanija Imlek - sadnja medonosnog bilja

“Kao društveno odgovorna kompanija, prepoznajemo svoju ulogu u zajednici i trudimo se da aktivno doprinosimo društvenom blagostanju. Kroz programe korporativnog volontiranja, podršku lokalnim inicijativama i razvoj partnerstava sa organizacijama koje imaju istu viziju, uspostavljamo veze između poslovnog prosperiteta i ostvarivanja pozitivnih društvenih promena.

Održavanje visokih standarda poslovnog integriteta i transparentnosti u svim aktivnostima dodatno potvrđuje našu posvećenost principima društvene odgovornosti. Uključivanjem interesnih grupa i osluškivanjem potreba zajednice, kontinuirano radimo na unapređenju svoje društvene uloge i ostvarivanju pozitivnih uticaja na okolinu u kojoj poslujemo”, izjavila je Marija Malović, regionalni menadžer komunikacija i korporativnih poslova u kompaniji Imlek.

Svake godine, počevši od 1973., 5. juna se širom sveta obeležava Svetski dan zaštite životne sredine. Ovaj važan dan proistekao je iz inicijative Generalne skupštine Ujedinjenih nacija, sa glavnim ciljem da se globalnoj zajednici skrene pažnja na hitnost zaštite naše planete, kao i podstakne akcija za unapređenje kvaliteta životne sredine. Kompanija Imlek je i ove godine prepoznala važnost ovog dana i svojom akcijom poslala poruku da je Svetski dan zaštite životne sredine prilika da se zajednički deluje u cilju stvaranja bolje budućnosti za sve.