Categories Zdrava ishrana

Voće i povrće mogu da poboljšaju stanje organizma za samo dve nedelje

Veći unos voća i povrća može da poboljša mentalno zdravlje za samo dve nedelje, kažu rezultati studije objavljenje u časopisu PLOS ONE. Takođe je utvrđeno da davanje voća i povrća ljudima može da bude uspešnije kao strategija za veće konzumiranje od podsetnika u vidu SMS poruka ili vaučera za popust.

Foto: Pixabay

I druge studije su ustanovile vezu između ishrane i raspoloženja. Stručnjaci sa portala GoodTherapy.org ističu vezu između mentalnog zdravlja i ishrane bogate hranljivim materijama.

Da li voće i povrće mogu da poboljšaju mentalno zdravlje?
Studija je pratila 171 studenta starosti između 18 i 25 godina. Pre studije, učesnici su konzumirali ne više od tri porcije voća i povrća dnevno. U vreme studije, studenti nisu uzimali antidepresive.

Tim je podelio studente u tri grupe. Jedna je nastavila da jede kao i ranije. Druga grupa je dva puta dnevno dobijala SMS poruke koje su ih podsećale da jedu više voća i povrća. Za ovu grupu su takođe obezbeđeni besplatni vaučeri za pokrivanje dodatnih troškova. Treća grupa je dobijala korpu voća i povrća koja je uključivala dve dodatne porcije dnevno.

Na osnovu upitnika, istraživači su merili nivo depresije, anksioznosti, raspoloženja, socijalne povezanosti i slične parametre opšteg stanja studenata pre studije i ponovo nakon 14 dana.

Foto: Pixabay

Kod članova grupe koja je dobijala voće i povrće je došlo do poboljšanja opšteg stanja, uključujući veću vitalnost, motivisanost i napredak. Oni su takođe povećali dnevni unos voća i povrća na 3,7 porcija. Druge dve grupe nisu pokazale značajno poboljšanje opšteg stanja. Nijedna grupa nije doživela statistički relevatno smanjenje depresije ili anksioznosti.

Veći unos voća i povrća

Druge studije su se bavile strategijama za unapređenje navika u ishrani. Jedna