Plodnost nakon 40. godine

Žena današnjice ima visoko obrazovanje, zauzima važne pozicije na poslovnom polju i finansijski je nezavisna. Drugim rečima, žena danas drži svoj život u sopstvenim rukama! Ali, može li ova nova složena uloga koegzistirati u skladu sa njenom tradicionalnom ulogom, ulogom majke? Šta se dešava kada je novi prioriteti i životni zahtevi nateraju da promeni svoje planove za dete i odloži majčinstvo za kasnije, posle 40. godine života.

by | 2 juna, 2023

Poznato je da vreme značajno utiče na plodnost žena, koja postepeno opada nakon 35. i brzo posle 40. godine. Ovo je normalan proces za sve žene u većoj ili manjoj meri. Naučna istraživanja pokazuju da je šansa za prirodno začeće za žene nakon 40. godine samo 5%.

Smanjenje se uglavnom odnosi na promene koje se javljaju u organizmu i utiču na kvalitet i dinamiku jajnih ćelija, a manje zbog endometrijuma.

Prevencija: Žene koje moraju da odlože svoj san o osnivanju porodice jer okolnosti u njihovom životu to zahtevaju, mogu krioprezervirati svoje jajne ćelije. Tako štite svoje dragocene jajne ćelije od uticaja vremena da bi ih kasnije koristile u godinama kada je plodnost značajno smanjena. Tehnika vitrifikacije i proces krioprezervacije se uspešno primenjuje u Embryolabu od 2008. godine sa visokim stopama uspeha.

Rešenje: Žene koje nisu imale mogućnost da krioprezerviraju svoje jajne ćelije i žele da imaju dete nakon 40. godine treba odmah da se aktiviraju! Nemojte čekati da vreme da prođe. Uz konsultacije sa specijalistom za asistiranu reprodukciju, možete zaštititi svoju plodnost kao i plodnost vašeg partnera. Na osnovu vaših zdravstvenih podataka i procene specijaliste, planirajte terapiju kako bi ste što pre ostvarili zdravu trudnoću.

Efikasnost: Efikasnost metoda asistirane reprodukcije direktno zavisi od kvaliteta i količine proizvedenih jajnih ćelija. Uobičajeno je u ovoj starosnoj grupi da postoji smanjena rezerva jajnih ćelija ili loš kvalitet što daje 30% šanse za trudnoću nakon IVF ciklusa.

Načini za poboljšanje prognoze:

Za žene sa smanjenom ovarijalnom rezervom, savremene tehnike omogućavaju sakupljanje jajnih ćelija iz različitih ciklusa kako bi se prikupio dovoljan broj jajnih ćelija tako da proces selekcije povećava stope oplodnje i na kraju verovatnoću pozitivnog rezultata.

U slučaju žena sa dobrim zalihama jajnih ćelija, nauka omogućava preimplantacionu genetsku dijagnozu embriona, identifikaciju najboljih embriona sa zdravom hromozomskom strukturom, tako da se samo zdravi embrioni biraju za transfer.

Optimizacija načina života, na svim nivoima, uz održavanje optimalne telesne težine, prestanak pušenja, fizičku aktivnost i unos vitamina može se poboljšati plodnost i doći do boljih rezultata!

Donacija sperme: Ovo je opcija za žene koje su single i žele da imaju dete ili za parove koji se suočavaju sa muškom neplodnošću.

U svakom slučaju se procenjuje ženski fertilitet i u odnosu na mogućnosti, predlaže se najprikladniji tretman potpomognute oplodnje, odabirom donorske sperme iz odobrene evropske banke sperme.

Donacija jajnih ćelija: U slučajevima kada se utvrdi veoma nizak nivo plodnosti ili je bilo prethodnih pokušaja bez pozitivnog rezultata, donacija jajnih ćelija daje ženi mogućnost da se ostvari u ulozi majke sa veoma visokim šansama da zatrudni!

Donacija embriona: Donacija embriona je jako dobra opcija za single žene koje nemaju sopstvene jajne ćelije ili za parove sa ustanovljenom muškom i ženskom neplodnošću.

Novi društveni uslovi postavljaju mnoge izazove za savrmenu ženu koja ima novu ulogu sa tradicionalnom ulogom žene. Iako ovo ponekad može izgledati kao nemoguće, sigurno je da nijedna žena nije voljna da žrtvuje jednu ulogu za drugu! Zahvaljujući nauci, majčinstvo je sada izbor i pravo svake žene u onom životnom dobu koje sama izabere. Dovoljno je da sačuva svoju plodnost na vreme i da ima poverenje u specijaliste lekare koji će ostvariti to odgovarajućom terapijom.

EMBRYOLAB
CENTAR ZA ASISTIRANU REPRODUKCIJU
ETHNIKIS ANTISTASEOS 173-175, 55134 SOLUN, GRČKA
Telefon: 00302310474747
E-mail: [email protected]
www.embryolab.eu
rs.embryolab.eu/

RedakcijaPR EMBRYOLAB