Sajberuvce: Da li ste znali da možemo slušati kostima?

by | 26 maja, 2017

Zvuči prilično neverovatno, zar ne? Ipak, u pitanju je sasvim prirodan način provođenja zvuka kog nismo ni svesni – usled mehaničkih talasa zvuka vibrira ne samo vazduh, već i kosti. Naučnici su pronašli način da iskoriste ovu specifičnost našeg tela i osmisle sistem za direktno koštano sprovođenje zvuka pod nazivom BAHA (bone anchored hearing aid).

Foto: Pixabay

Sistemi koštane provodljivosti zvuka, upravo i pomažu osobama kod kojih postoji fizička prepreka u standardnom putu sluha, tj. kod konduktivnih i nekih slučajeva mešovitih oštećenja sluha.

Primer: Malformacije u građi spoljašnjeg i/ili srednjeg uha (mikrotija, urođene deformacije u građi uha, i tome slično)
Oboljenja spoljašnjeg ili unutrašnjeg uha (iritacija pri korišćenju standardnih slušnih aparata, hronično curenje iz srednjeg uva, otoskleroza)

Jednostrana gluvoća

Osnovni preduslovi za uspešnu primenu su…

… Zdrava i funkcionalna kohlea. Ukoliko to postoji, sistemom direktne koštane provodljivosti se premošćuje deo slušnog puta na kom postoji problem. Zvučni talas, preko kosti stiže do kohlee čije zdrave i funkcionalne „dlakave” ćelije prihvataju vibracije, pretvaraju ih u električni impuls koji dalje, slušnim nervom, putuje do mozga koji ga prepoznaje kao zvuk i osoba može da čuje.
…Odgovarajući kvalitet, debljina i čvrstina kosti iza uha, u koju se ugrađuje implant. Zato se, generalno, BAHA ne ugrađuje deci mlađoj od pet godina jer u tom uzrastu kost postiže potrebnu zrelost. Postoje ispitivanja koja ukazuju da se ova vrsta implanata može ugrađivati i deci mlađeg uzrasta (od tri, pa čak i dve godine). U svakom slučaju, veoma je važno prethodnim pregledima skenerom utvrditi da li je paijent spreman za ugradnju. Dosadašnje praćenje pacijenata nije pokazalo da BAHA implant predstavlja ikakvu smetnju pri rastu deteta.

Ostatak teksta pročitajte ovde… http://sajberuvce.org/faq/o-ostecenju-sluha/baha-direktno-kostano-sprovodenje-zvuka/