Categories Blog

Preporođena!

U trenutku kad ceo svet trese groznica napumpavanja, vazda mimo sveta, kakva jesam, rešila sam da odem na izduvavanje. Znajući da sam već … “Preporođena!”

1